Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

Bestuur en commissies

Bestuur
Mevr. dr. H.A.T. Miedema, directeur onderwijs van het Technisch Medisch Centrum en opleidingsdirecteur Technische Geneeskunde, voorzitter
Ing. W.A.M. Koning, MBA, penningmeester
Drs. C.M. van Gestel, revalidatiearts
Dr. F.G.J. Oosterveld, lector Gezondheid en Bewegen Saxion
Mr. drs. C. Boom, oud bestuurslid Saxion Hogescholen

Commissie Tandheelkunde
Mevr. M.M. Eijsink, mondhygiënist
Mevr. F. van den Enk, mondhygiënist
Drs. H. van Goor, MKA-chirurg
Mevr. drs. S.C.M. Okhuizen, tandarts
Mevr. drs. I.A. Oude Wesselink, tandarts
Drs. A.J. Steehouder, tandarts
Drs. M.G. Wiranto, orthodontist

Apothekerscommissie
Mevr. drs. R. Jurgens, apotheker, voorzitter
Mevr. drs. C. Jansen-Olimulder, apotheker
Drs. P.M. Komduur, apotheker
Mevr. drs. I.M. Hövels-Harmelink, apotheker
Mevr. drs. M. Idskes, apotheker
Mevr. drs. L. Engelbertink, apotheker

Commissie Verpleging en Verzorging
Mevr. D. Derksen, voormalig stafmedewerker zorg, voorzitter
Mevr. A.M.A. ter Haar-Franke, Intensive Care verpleegkundige
Mevr. C. Abbink-Agelink, verpleegkundige
Mevr. K. van Binsbergen,verpleegkundige 
Dhr. G. Hendriks, verpleegkundige
Mevr. dr. S. van Hogen-Koster, docent en onderzoeker

Commissie JGZ Overijssel
Mevr. drs. E. de Gauw, jeugdarts
Vacature

Commissie bedrijfs- en verzekeringsartsen
Drs. P.J. Kroon, bedrijfsarts
Drs. M.C. Bosma, bedrijfsarts
Drs. A.J.M. Rensen, verzekeringarts
Drs. A.F.S. Saweiros, bedrijfsarts
Drs. E. Vastert, verzekeringsarts
Mevr.drs. S.J.G. ten Velde-Pol, verzekeringsarts

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl