Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

Dr G.J. van Hoytema Stichting

Ontstaan

De Dr G.J. van Hoytema Stichting is opgericht in 1968 op initiatief van enkele artsen, die de combinatie van onderzoek en nascholing een warm hart toe droegen. De stichting houdt zich bezig met het verzorgen van nascholing voor professionals in de gezondheidszorg en is één van de erkende instituten voor Post Academisch Onderwijs Geneeskunde en Tandheelkunde (PAOG en PAOT) van Nederland.

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:
- Bevorderen van onderwijs ten behoeve van professionals in de gezondheidszorg. (PAOG, PAOT en Post-HBO)

Organisatie

De stichting kent een bestuur en commissies (per beroepsgroep samengesteld). Laatst genoemden verzorgen de inhoudelijke kant van de nascholingsprogramma’s. Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de stichting functioneert het bureau met 3 personeelsleden.

Financiën

De financiële middelen worden verkregen uit cursusgelden en cursussponsoring.

Nascholing

De commissies nemen het initiatief voor de diverse cursusprogramma’s.
Eisen die aan nascholingsprogramma’s gesteld worden zijn:

  • wetenschappelijke en actuele informatie verstrekken op postacademisch (PAO Geneeskunde en PAO Tandheelkunde) en post-HBO niveau
  • goed communicerende sprekers
  • informatieve documentatie
  • relevante en goed gedoseerde audiovisuele ondersteuning
  • evaluatie

Bij plotselinge afwezigheid van een docent zal de stichting altijd voor gelijkwaardige vervanging zorgen.

Commissies

Binnen de stichting zijn de volgende commissies werkzaam ten behoeve van:

  • tandartsen / mondhygiënisten / tandartsassistenten
  • apothekers
  • bedrijfs- en verzekeringsartsen
  • jeugdgezondheidsartsen
  • verpleegkundigen en verzorgenden

Doelgroep

Deelnemers aan de cursussen worden uitgenodigd als zij behoren tot de medische en paramedische beroepsgroepen en werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg. De deelnemers kunnen zowel regionaal als landelijk worden aangeschreven.

Cursusvormen

De Dr G.J. van Hoytema Stichting bedient zich van verschillende cursusvormen met als doel de informatie op een juiste, op de doelgroep afgestemde, wijze te verstrekken. Dit betekent dat de Dr G.J. van Hoytema cursussen zich of in duur of in vorm en samenstelling onderscheiden.

De stichting organiseert cursussen en congressen op verschillende locaties in het land.

Nieuwe ontwikkelingen

Er wordt ook aandacht besteed aan cursussen op het snijvlak van medisch en technologisch.

Samenwerking

Regelmatig organiseert de Dr G.J. van Hoytema Stichting cursussen of congressen in samenwerking met andere partijen uit het land of de regio. Het is ook mogelijk om de organisatie van uw congres of bijeenkomst of onderdelen daarvan in handen van de Dr G.J. van Hoytema Stichting te geven. Voor informatie daarover kunt u contact opnemen met het bureau (053-4892409) of hier  klikken.

Accreditatie

De Dr G.J. van Hoytema Stichting streeft ernaar voor de verschillende medische en paramedische beroepsgroepen (bij voldoende belangstelling van de betreffende beroepsgroep) accreditatie te verkrijgen voor de aangeboden cursussen en symposia. Aan de in folders en op de website genoemde accreditatieaanvragen en eerdere accreditatietoekenningen kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een deelnamecertificaat of kan dit op aanvraag digitaal ontvangen.

Sponsoring

De Dr G.J. van Hoytema Stichting hecht aan een goede samenwerking met de farmaceutische industrie. Ondersteuning staat in directe relatie met de hoogte van het cursusgeld.

CRKBO

De Dr G.J. van Hoytema Stichting is opgenomen in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO-kwaliteitsregister) en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Hieruit volgt dat de activiteiten van de stichting niet met BTW belast zijn.

Bureau

Het bureau van de Dr G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente,
De Veltmaat 5, 7522 NM  Enschede, gebouw De Vrijhof, kamer 553

E-mail: hoytema@utwente.nl

N.B. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl