Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

Algemene voorwaarden

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via onze website www.hoytemastichting.nl. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Tussen de 4 en 2 weken voor de nascholing ontvangt u per e-mail de bevestigingsbrief en de factuur. De betalingstermijn is 14 dagen, maar de kosten voor deelname dienen voor aanvang van de nascholing op het banknummer van de Van Hoytema Stichting te zijn bijgeschreven.

Persoonlijke gegevens

Er wordt te allen tijde vertrouwelijk omgegaan met uw persoonlijke gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving.

Portretrecht

Tijdens onze nascholingen kunnen er foto’s gemaakt worden of kan er worden gefilmd. Mocht u bezwaar hebben om in beeld te komen, wilt u dit dan aangeven bij de registratiebalie op de dag van de nascholing.

Annuleringsvoorwaarden

U hebt na de datum van inschrijving een bedenktermijn van 14 werkdagen.

Bij annulering tot vier weken voor de cursusdatum bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Voor enkele cursussen gelden andere annuleringsvoorwaarden. Voor zover van toepassing worden deze bij de betreffende cursus vermeld.

Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk.

Bij tussentijds stoppen van deelname aan meerdaagse cursussen en opleidingen vindt geen restitutie van deelnemersgelden plaats.

De Van Hoytema Stichting behoudt zich het recht voor een cursus of symposium te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. In die situatie zijn er uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.

No show 

Als u niet aanwezig bent op de cursus of het congres of niet tijdig annuleert, worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

Vervanging

Bij verhindering kan een collega uw plaats innemen. Meldt u uw verhindering en/of vervanging van deelname dan zo spoedig mogelijk aan bij de Van Hoytema Stichting. Vervanging na het begin van een opleiding, cursus of congres is niet mogelijk.

Accreditatie

De Dr G.J. van Hoytema Stichting streeft ernaar voor de verschillende medische en paramedische beroepsgroepen (bij voldoende belangstelling van de betreffende beroepsgroep) accreditatie te verkrijgen voor de aangeboden cursussen en symposia. Aan de in folders en op de website genoemde accreditatieaanvragen en eerdere accreditatietoekenningen kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten dient u uw BIG-nummer of ander relevant nummer (afhankelijk van tot welke beroepsgroep u behoort) door te geven, dit wordt u ook gevraagd bij uw aanmelding. Na afloop van de cursus, congres of symposium zal uw presentie worden doorgegeven via GAIA. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw BIG-nummer bij uw inschrijving.

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de nascholing het bijbehorende certificaat of kan dit op aanvraag digitaal toegestuurd krijgen. Wilt u een nieuw certificaat ontvangen dan zijn hieraan kosten verbonden. Na voldoen van het betreffende bedrag wordt u het certificaat toegestuurd per post of per mail.

Auteursrecht

Het auteursrecht (copyright en eigendomsrecht) op de door de Van Hoytema Stichting georganiseerde nascholingen en uitgegeven nascholingsmateriaal berust bij de Van Hoytema Stichting, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. De deelnemers mogen de nascholingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.

Na afloop van een nascholing worden de presentaties als pdf gedurende een aantal weken op onze website geplaatst, indien de spreker hiervoor toestemming heeft verleend. Deze pdf’s zijn alleen toegankelijk voor de deelnemers aan de nascholing. Bent u geïnteresseerd in de presentaties en niet in de gelegenheid geweest de nascholing bij te wonen, dan kunt u vragen om toegang tot de gewenste presentatie(s). Hieraan zijn kosten verbonden (€ 10,00)

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl