Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

Klachtenregeling

Indien u een klacht hebt betreffende onze website, een cursus, een locatie, uw factuur of anderszins dan kunt u ons een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkers. Wij doen ons uiterste best uw klacht zo correct mogelijk af te handelen.

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en na binnenkomst binnen 4 weken in behandeling worden genomen. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan 4 weken, dan wordt u hiervan binnen 2 weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangegeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.

Mocht u zich in verband met uw klacht willen wenden tot een onafhankelijke, dan kunt u contact opnemen met mr. J.C. Dingeldein (dingeldein@ds-advocaten.nl).
De uitspraak van deze onafhankelijke jurist zal bindend zijn.

De Van Hoytema Stichting draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. De klachten worden 1 jaar bewaard.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl