Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

Bruxisme, een knellend probleem  

Datum:

Donderdag 21 april 2022

Locatie:

Van der Valk Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN Hengelo

Tijd:

18.00 - 21.30 uur

Doelgroepen:

Tandartsen

Kosten:

€ 225,00

Toelichting

Als tandarts ziet u waarschijnlijk regelmatig bij patiënten in uw praktijk de mogelijke gevolgen van waak- en/of slaapbruxisme (tandenknarsen en/of klemmen) zoals bijvoorbeeld orofaciale pijn en dysfunctie van het kauwstelsel (bijv. TMD, myalgie en artralgie), functieproblemen (bijv. pijnlijke kaakknap, blokkade van de kaak), onbegrepen gevoeligheid van dentitie, vergevorderde gebitsslijtage zoals attritie en falende restauraties. Over bruxisme bestaan diverse opvattingen (occlusie concept versus biopsychosociale framework). Graag nemen we u mee in de laatste ontwikkelingen betreffende dit onderwerp vanuit de visie van de orofaciale fysiotherapie en gnathologie. Tijdens deze nascholingsavond maakt u kennis met de nieuwste inzichten, klinische diagnostiek en epidemiologie van bruxisme. Maar ook met de oorzaken, gevolgen en de mogelijke behandeling van bruxisme. Het doel is om u als algemeen practicus te ondersteunen bij screening, klinisch onderzoek en mogelijke behandeling in uw eigen praktijk en wanneer het verstandig is om door te verwijzen.

De avond zal worden gestart vanuit de visie van orofaciaal fysiotherapeut en gnatholoog Ina Alberts. Zij zal met u de huidige definities en inzichten van bruxisme doornemen. Hierbij is er extra aandacht voor de klinimetrie (bijv. korte vragenlijst, observatie en klinische testen). Behalve theorie willen wij u de mogelijkheid bieden om onder begeleiding van Ina Alberts en tandarts-gnatholoog Greetje Renders praktische ervaring om te doen m.b.t. leren palperen van structuren van het kauwstelsel, uitvoeren statisch en dynamische testen en extra- en intraorale observaties herkennen die u aanwijzingen geven over mogelijk aanwezigheid van bruxisme en eventuele problemen. Kortom, de vertaalslag van theorie naar bruikbare klinische tools voor implementatie in uw dagelijkse werkzaamheden.

In het tweede deel van de avond zal Greetje Renders het thema bruxisme verder belichten vanuit het perspectief van een tandarts-gnatholoog. Bij welke casuïstiek kunt u zelf als tandarts starten met een initiële TMD-behandeling en wanneer is het wijs om door te verwijzen? Het doel is om u verder inzicht te geven in de rol van u als algemeen practicus en welke mooie uitdagingen u zelf aan zou kunnen gaan. Behandelopties zoals counseling (uitleg en adviezen geven), opbeetplaattherapie en simpele oefentherapie zijn zaken die u zichzelf eigen kunt maken. Er kunnen verschillende keuzes gemaakt worden en hoe komt u tot de juiste? De focus zal gaan naar het wel/niet maken van een opbeetplaat, het behandeldoel van opbeetplaattherapie en type opbeetplaat. Hierbij wordt u uitgenodigd om een eigen gemaakte opbeetplaat mee te nemen, uw keuze voor het type te bespreken en opbouwende feedback te krijgen. Tevens kunt u bij het wel/niet indiceren van een opbeetplaat uiteraard ook de visie en mening van Ina Alberts vragen.  Tot slot, kunt u indien gewenst van Greetje en Ina leren hoe u simpele oefeningen zoals bijvoorbeeld automassage van de m. masseter en rekoefeningen kunt meegeven aan uw patiënt.

Docenten

Drs. Ina Alberts - fysiotherapeut - gnatholoog
Ina is fysiotherapeut-gnatholoog en mede-eigenaar van Fysiosmile, praktijk voor orofaciale therapie. Ze heeft met succes de masteropleiding Manuele Therapie afgerond met als specialisatie de orofaciale therapie. Na het behalen van de driejarige universitaire opleiding gnathologie aan de faculteit Tandheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Radboud Nijmegen, was zij een van de drie eerste fysiotherapeut-gnathologen in Nederland. Ze is als parttime docent verbonden aan de Hogeschool Saxion en de SOMT University of Physiotherapy Amersfoort. Ze werkt vanuit een multidisciplinaire visie nauw samen met kaakchirurgie en andere specialismen in zowel ZGT als het MST. Om de samenwerking optimaal en praktisch te kunnen realiseren heeft Fysiosmile in beide ziekenhuizen een vestiging.
Ina is een succesvolle vakvrouw die zich laat kenmerken door de termen betrokkenheid, multidisciplinaire aanpak, evidence based, doelgericht en een behandelen vanuit de totale mens achter het fysieke probleem.

   

Dr. Greetje Renders - tandarts-gnatholoog
Dr. Greetje Renders studeerde in 2007 af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en in 2008 als biomedische wetenschapper bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 2017 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar promotie heeft zij fundamenteel bot- en kraakbeenonderzoek gedaan met als onderwerp het kaakgewricht. Renders heeft bachelor en master onderwijs verzorgd aan studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde in de onderwijspraktijk van het ACTA. Aanvullend heeft zij nationale en internationale Tandheelkunde studenten begeleid tijdens wetenschappelijke stages. Tevens is Renders meerdere jaren betrokken geweest bij het geven van anatomie en gnathologie onderwijs. In 2020 heeft Renders een driejarige postinitiële masteropleiding afgerond bij het ACTA en is zij door de NVGPT erkend als tandarts-gnatholoog en door de NVTS als tandarts-slaapgeneeskundige. Na 14 jaar gewerkt te hebben als tandarts algemeen practicus en wetenschappelijk onderzoeker, heeft Renders zich in 2020 volledig gericht op de gnathologie (orofaciale pijn & disfunctie). Zij is werkzaam geweest als staflid van de afdeling Orofaciale Pijn en Disfunctie van het ACTA. Sinds 2020 is zij werkzaam als tandarts-gnatholoog in Utrecht (algemene praktijk) en sinds 2021 bij Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT). Aanvullend werkt zij namens SBT bij MKA Kennemer & Meer te Haarlem. Als nevenactiviteiten is Renders betrokken als gastdocent en werkveldcommisie bij de masteropleiding Orofaciale Fysiotherapie (SOMT), redactieraad van Quality Practice (QP), commissie bij- en nascholing Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde (COBIJT), Pijnteam VUMc (Amsterdam) en intercollegiaal overleg orofaciale fysiotherapeuten Midden-Nederland.

Programma

18.00 uur

Inschrijving met een buffet

19.00 uur

Presentatie Ina Alberts
Wat is bruxisme? Definitie en klinimetrie
Bruxisme, wat is de schurk of schoonheid?
Handvatten voor de tandarts
Hoe herkent u bruxisme?
Behandeling vanuit fysiotherapeutisch perspectief

20.00 uur

Koffie met koffie en thee

20.30 uur

Presentatie Greetje Renders
Benadering van bruxisme door een tandarts-gnatholoog
Behandeling van de patient met bruxisme, wat doet de tandarts?
Wel of niet een opbeetplaat maken? Zo ja, welk type opbeetplaat?
Keuzes voor doorverwijzing

21.30 uur

Afsluiting

                                                                          

Algemene informatie

Datum:
Donderdag 21 april 2022

Plaats: 
Van der Valk Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN Hengelo

Kosten:
€ 225,00  
Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden

Accreditatie:
2 KRT-punten onder ID nummer 468301

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. Ongeveer 2 - 4  weken voor de cursusdag ontvangt u het complete programma en de factuur per e-mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 553.
Tel: 053-4892409 - e-mail: hoytema@utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl