Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

Medicatieoverdracht, goed geregeld?

Datum:

Woensdag 29 maart 2023

Locatie:

U Parkhotel
De Veldmaat 8
7522 NM Enschede

Tijd:

12:45 - 16:00 uur

Doelgroep:

Verpleegkundigen, Verpleegkundig specialisten, PA's (physician assistants) in de sectoren ziekenhuis, ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ en RIBW, huisartsenpraktijk en verpleeghuis

Kosten:

€ 195,00

Toelichting

Medicatieoverdracht is een kritiek moment in de zorg. In de praktijk blijkt dit nog niet altijd goed te gaan. Uit onderzoek blijkt dat bij 25 tot 80% van de patiënten die ontslagen werden uit het ziekenhuis er minimaal één afwijking zat tussen het actueel medicatiegebruik van de patiënt en wat er bij ontslag was voorgeschreven. Uit ander onderzoek blijkt dat de helft van de geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames bij 65-plussers voorkomen had kunnen worden. Een goede medicatieoverdracht kan hierdoor bijdragen aan het voorkomen van medicatie-incidenten en ziekenhuisopnames.

In deze nascholing bespreken we wat nodig is om te zorgen voor een goede en veilige medicatieoverdracht in de keten. Wat zeggen de richtlijnen en wie is waar verantwoordelijk voor? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en eigen casuïstiek ontdek je waar voor jou en je organisatie de verbeterpunten liggen.

Na afloop van de nascholing:

  • Weet je waarom aandacht voor goede medicatieoverdracht zo belangrijk is
  • Weet je wat randvoorwaarden zijn voor een goede medicatieoverdracht
  • Ken je verantwoordelijkheden per schakel in de overdracht van medicatiegegevens
  • Weet je waar kritische momenten zitten in de overdacht van medicatiegegevens
  • Kun je verbeterpunten ten aanzien van medicatieoverdracht benoemen voor jezelf en voor de organisatie waar je werkt

Jouw eigen knelpunten met medicatieoverdracht zijn zeer waardevol voor deze scholing. Het zou daarom fijn zijn als je tenminste één concrete casus, waarbij het mis ging, met ons kunt delen tijdens de bijeenkomst. Wil je hier vooraf alvast over nadenken?

Spreker

Marieke van den Berk – Bulsink zal deze cursus verzorgen. Ze is apotheker en heeft 14 jaar als openbaar apotheker gewerkt in het Land van Maas en Waal. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan met waar het mis gaat bij én wat er nodig is voor een goede medicatieoverdracht.

Sinds enkele jaren is ze nu werkzaam bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het IVM is een neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert, door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft. Ook in deze cursus zal Marieke de vertaalslag maken van richtlijn naar dagelijkse praktijk.

Programma

12:45 uur                           Ontvangst met koffie en thee

13:00 uur                           Introductie

13:15 uur                           Medicatieoverdracht: waar gaat het mis?

14:15 uur                           Medicatieoverdracht: wat heb je nodig?

14:30 uur                           Pauze

14:45 uur                           Medicatieoverdracht: wat heb je nodig?

15:15 uur                           Melden medicatie-incidenten

15:30 uur                           Verbeterpunten vaststellen

15:55 uur                           Afsluiting                                                                       

Algemene informatie

Datum:
Woensdag 29 maart 2023

Plaats: 
U Parkhotel
De Veldmaat 8
7522 NM Enschede

Kosten:
€ 195,00  
Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden

Accreditatie:
De scholing is geaccrediteerd met 2 punten bij het Kwaliteitsregister V&V, het Register Verpleegkundig specialisten en bij NAPA (Physician assistants).

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. Ongeveer 2 - 4  weken voor de cursusdag ontvangt u de definitieve bevestiging van deelname en de factuur per e-mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 553.
Tel: 053-4892409 - e-mail: hoytema@utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl