Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

Autisme in de stoel

Datum:

Donderdag 7 november 2019

Locatie:

Boode in Bathmen
Brink 10
7437 AM  BATHMEN

Tijd:

19.00- 22.00 uur

Kosten:

Tandartsen € 175,00
Mondhygienisten € 125,00
Assistentes € 85,00

Toelichting

“Een methodiek voor mensen met autisme om mondzorg te verduidelijken en uitvoerbaar te maken”

Er wordt wel gezegd: ‘autisme is een hype van deze tijd’. Misschien is dat zo, maar, men krijgt wel overal te maken met mensen met een stoornis binnen het autismespectrum. Ook in de tandartsstoel kan een patiënt(je) plaatsnemen die zo anders reageert op je benadering dat het veel vragen oproept.

Hoe komt het dat de ene patiënt in paniek raakt door de lamp die boven de stoel staat te branden terwijl de ander, zonder blikken of blozen, zelf een tand uit zijn mond kan trekken? Waarom gaat verdoven wel, maar ontstaat er panische angst door het geluid van de boor of de smaak van afdrukmateriaal?

En hoe komt het dat een jongen op het vwo, niet in staat lijkt om zijn tanden goed te poetsen? 

Voor mensen met autisme is het niet zo vanzelfsprekend, dat wat  zij waarnemen, op de zelfde manier wordt verwerkt als bij mensen zonder autisme. Zien, horen, proeven, aanraken en ruiken kunnen een heel andere betekenis hebben dan voor de meeste mensen. De oorzaak daarvan ligt in de andere informatie verwerking. 

Alle informatie die binnenkomt wordt anders gelezen, verwerkt en opgeslagen,

Autisme is dus een informatieverwerkingsstoornis.

Geen wonder dat het lijkt of we 2 verschillende talen spreken, waardoor er  in de communicatie nogal eens iets mis gaat… 

Geprobeerd wordt inzicht te geven in de gevolgen  van de andere informatie verwerking op het functioneren van een persoon met autisme. Tevens zullen er praktische handvatten geboden worden die kunnen ondersteunen in de benadering / omgang met deze patiënten.  

Deze presentatie heeft direct als gevolg dat je op een andere manier leert kijken naar mensen met autisme, je beter in de stoornis kunt verplaatsen en vooral ziet dat het gedrag wat je ziet geen onwil is, maar onmacht.

Programma

19.00 uur

Inloop en registratie


19.30uur


Start programma met halverwege een korte pauze


22.00 uur


Afsluiting

Deze avond wordt verzorgd door:

Anja Klein, preventieassistente en autismecoach bij CBT Noorderhaven
Opleiding Post Hbo en licentiehouder Geef me de 5
Begeleider tijdens de behandeling van de patiënten en coaching van tandartsen, mondhygiënistes en ouders/begeleiders om mondzorg zowel thuis als in de praktijk mogelijk te maken.
Gespecialiseerd in patiënten met ASS met of zonder een verstandelijke beperking.

Algemene informatie


Locatie
Boode in Bathmen
Brink 10
7437 AM  BATHMEN

Kosten
€ 175,00 voor tandartsen
€ 125,00 voor mondhygienisten
€ 85,00 voor assistentes
Dit is inclusief koffie/thee

Accreditatie
KRT, KRM en Q: 2 accreditatiepunten
Na afloop ontvangt u het bijbehorende cursuscertificaat.
Voor het bijschrijven van de punten in Gaia hebben wij uw BIG-nummer  of KRM-nummer nodig.

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering tot 4 weken voorafgaande aan de cursus bent u € 25,00 verschuldigd. Daarna bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk of per e-mail.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl