Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoeken menu

De behandeling van kwetsbare ouderen met een heupfractuur in de keten; een multidisciplinaire uitdaging

Datum:

Donderdag 14 september 2017


Locatie:


Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN  Hengelo


Tijd:


18.00 - 21.15 uur


Kosten:


€ 110,00


Doelgroepen:


Traumachirurgen, orthopedisch chirurgen, klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants


Accreditatie:


ABAN, VSR, NAPA en Kwaliteitsregister V&V, 3 punten onder ID nummer 296479
KNGF, 3 punten register AF, accreditatienummer 25977
 

Toelichting


Met het toenemen van de vergrijzing zal het aantal kwetsbare ouderen met een heupfractuur toenemen. Een heupfractuur heeft voor een patiënt ernstige gevolgen en is geassocieerd met morbiditeit, functieverlies en mortaliteit. Daarnaast zijn vanuit maatschappelijk en economisch perspectief de gevolgen aanzienlijk. In dit avondsymposium worden diverse aspecten van de klinische behandeling en het vervolgtraject besproken. Maar vooral ook waar de kansen liggen voor optimalisatie van de behandeluitkomsten voor deze patiëntengroep met onze ketenpartners. De sprekers richten zich op de effectiviteit van geïntegreerde orthogeriatrische behandeling, valuebased healthcare en heupfractuurbehandeling, de inzet van slimme technologieën bij geriatrische revalidatie en heupfractuurzorg in de totale ketenzorg.

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door: 

                                                   
                                                                             

 Programma


17.30 uur

Ontvangst met soep en broodjes


18.00 uur


De effecten van een geïntegreerde orthogeriatrische behandeling bij kwetsbare ouderen met een heupfractuur
Mevr. dr. E. Folbert, verpleegkundig specialist traumatologie ZGT


18.45 uur


Value-Based Healthcare bij heupfracturen in het Centrum voor Geriatrische Traumatologie
Dr. J.H. Hegeman, traumachirurg ZGT en voorzitter bestuur Dutch Hip Fracture Audit


19.15 uur


Pauze


19.45 uur


Inzet slimme technologieën bij geriatrische revalidatie en ter voorkoming van kwetsbaarheid
Mevr. prof. dr. M. Vollenbroek-Hutten, hoogleraar technologie ondersteunde training en coaching, Universiteit Twente en hoofd wetenschapsbureau ZGT


20.30 uur


Herstel na een heupfractuur, het einde van het begin?
Prof. dr. W.P. Achterberg, hoogleraar ouderengeneeskunde LUMC


21.15 uur


Afsluiting


Algemene informatie


Plaats:
Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN  HENGELO

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt € 110,00. Inbegrepen zijn de kosten voor de koffie/thee en soep en broodjes. Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 25,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk of per e-mail.

Accreditatie:
ABAN, VSR, NAPA en Kwaliteitsregister V&V, drie punten onder ID nummer 296479
KNGF, 3 punten register AF, accreditatienummer 25977

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. U ontvangt de bevestiging en de factuur per mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 525.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@misc.utwente.nl

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.

AANMELDINGSFORMULIER

- -
- -

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

Postbus 89
7500 AB Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl