Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

Nascholing apothekers: Antibiotica en resistentie

Datum:

Maandag 21 januari 2019

Locatie:

Conferentiehotel Drienerburght

Tijd:

8.45-12.30 uur

Kosten:

€ 195,00 

Accreditatie:

Openbaar apotheker: vakinhoudelijk: 3 punten, StiPCO: 3 punten


Deze cursus is volgeboekt!

Toelichting

Onlangs stond in het PW dat Nederlandse huisartsen in 2017 iets minder antibiotica hebben voorgeschreven dan voorgaande jaren. Hoewel huisartsen in Nederland terughoudender zijn in het voorschrijven van antibiotica dan hun Europese collega’s, blijkt uit onderzoek van Nivel dat er desondanks toch nog regelmatig een antibioticum wordt voorgeschreven terwijl dit volgens de richtlijnen niet nodig zou zijn.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van Zembla dat er in Europa ieder jaar 33.000 mensen sterven door infecties met een zogenaamde “superbug” die vooral in het ziekenhuizen opgelopen worden. 

En waar voorheen deze mensen nog behandeld konden worden met carbapenems, is er ook resistentie tegen deze groep middelen bekend bij sommige bacteriën. In die gevallen kunnen infecties niet of nauwelijks meer behandeld worden.

Reden te meer voor de apothekerscommissie van de Van Hoytema Stichting om een nascholing antibiotica te organiseren. Tijdens deze nascholing zullen diverse zaken aan bod komen zoals het nut van onderhoudskuren, moeten kuren nu wel of niet afgemaakt worden en zal er worden in gegaan op nieuwe ontwikkelingen zoals macrofagen. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor eerder genoemde resistentie en dan specifiek ook over carbapenemase producerende bacteriën. Het eerste deel van de cursus zal ook vooral een interactief karakter hebben.

Sprekers voor deze cursus zijn mevr. drs. F. (Froukje) Bosma, arts/microbioloog en dhr. dr. N. (Nashwan) Al Naiemi, arts/microbioloog. Beide sprekers zijn werkzaam bij LabMicta te Hengelo.

Wij menen hiermee dan ook een interessante en leerzame cursus voor u georganiseerd te hebben en zien uw inschrijving graag tegemoet.

Doelgroep:
Apothekers

Programmacommissie Dr G.J. van Hoytema Stichting:
- Chantal Jansen-Olimulder, apotheker
- Renate Jurgens, apotheker
- Peter Menno Komduur, apotheker
- Ilse Hövels-Harmelink, apotheker

Programma

08.45 uur

Ontvangst met koffie en thee 

09.15 uur

Algemene introductie
Froukje Bosma, arts-microbioloog LabMicTa

10.00 uur

Interactief deel waarin resistentiepatronen worden besproken

10.45 uur

Pauze

11.00 uur

Verdieping, carbapenemase en multiresistente problematiek
Dr. Nashwan Al Naiemi, arts-microbioloog LabMicTa

12.30 uur

Afsluiting en lunch

Algemene informatie


Plaats:
Conferentiehotel Drienerburght op het terrein van de Universiteit Twente te Enschede.

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt € 195,00. Inbegrepen zijn de kosten voor de koffie/thee en lunch. Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden  

Accreditatie:
Openbaar apotheker: 3 punten

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. U ontvangt de bevestiging en de factuur per mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 525.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@misc.utwente.nl

Uw aanmelding is verstuurd

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

Postbus 89
7500 AB Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl