Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

Hart en werk: opfrisser voor verzekeringsarts en bedrijfsarts

Datum:

donderdag 24 januari 2019

Locatie:

Conferentiehotel Drienerburght, Universiteit Twente, Enschede

Tijd:

13.00 - 17.00 uur

Kosten:

€ 215,00

Accreditatie:

3 uur bij het ABSG

INLEIDING OP HET THEMA

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van de cardiologie, die ook voor bedrijfs- en verzekeringsartsen relevant zijn.  

Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een snellere en accuratere diagnostiek waardoor patiënten tijdig de juiste behandeling kunnen krijgen. Ook wordt het acute myocardinfarct sneller en invasiever behandeld waardoor de mortaliteit afneemt, maar het aantal patiënten met hartfalen toeneemt.  

In deze nascholing beginnen we met een beschouwing van de bestaande richtlijnen, die echter wel aan herziening toe zijn. Daar wordt ook aan gewerkt.

Vervolgens is er aandacht voor een update van de cardioloog over wat nu gangbaar is, wat betreft diagnostiek en behandeling. En dan gaan we dieper in op het bepalen van de belastbaarheid.  En de consequenties daarvan voor de praktijk van de arbeidsdeskundige.

In het laatste deel van de nascholing gaan we aan de slag met casuïstiek.  

LEERDOELEN  

De bedrijfs- en verzekeringsarts die de nascholing:
Hart en werk: update voor verzekeringsarts en bedrijfsarts 
voor bedrijfs- en verzekeringsartsen heeft gevolgd: 

  • heeft kennis over de NVAB richtlijn Ischemische Hartzieken (2006) en het NVVG protocol Hartinfarct (2008) en de MDR Hartfalen (2010)
  • heeft kennis over de nieuwste inzichten wat betreft diagnostiek en behandeling van veel voorkomende cardiale aandoeningen, in het bijzonder hartfalen..
  • heeft inzicht in de wijze waarop door de cardioloog de belastbaarheid wordt bepaald
  • kan aangeven op welke wijze de cardiale belastbaarheid kan worden vertaald naar belastbaarheid in het werk.
  • heeft kennis over de aanpak van de arbeidsdeskundige bij het bepalen van de belastbaarheid en de reïntegratie op de werkvloer

Programma 

13:00 uur

Ontvangst met lunch

13:30 uur

Opening
Piet Kroon

13:35 uur

Hart en werk: update Richtlijn NVAB en protocol NVVG en MDR hartfalen
Bertus Robeer 

14:15 uur

Cardiologie: update diagnostiek en behandeling in relatie tot Bedrijfsgeneeskunde. Spreken cardioloog en bedrijfsarts zelfde taal m.b.t. belastbaarheidsonderzoek?
René van Dijk

15:15 uur

Pauze

15:30 uur

Balans belastbaarheid en werkbelasting door de arbeidsdeskundige
Rob Bosma

16:15 uur

Aan de slag met casuïstiek
René van Dijk, Rob Bosma, Bertus Robeer

16:55 uur

Evaluatie

17:00 uur

Afsluiting

Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een drankje

Inleiders

Bertus Robeer, bedrijfsarts  
Human Capital Care   

René van Dijk, cardioloog
medisch coördinerend specialist Cavari, Groningen 

Rob Bosma, arbeidsdeskundige
ArboUnie Almelo

Algemene informatie

Locatie: Enschede, Universiteit Twente
Conferentiehotel Drienerburght (gebouw 44)
Drienerlolaan 5, 7522 NB ENSCHEDE

Kosten:
€ 215,00
Inbegrepen zijn de kosten voor de koffie/thee en lunch. Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Syllabus:
De syllabus krijgt u ongeveer een week voor de cursus als een pdf per mail toegestuurd gelijk met de bevestiging van deelname en de factuur.

Accreditatie:
3 uur bij het ABSG

Aanmelden:
Via de knop aanmelden.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw De Vrijhof, kamer 525.
Postbus 89, 7500 AB Enschede
Tel: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

Postbus 89
7500 AB Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl