Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

Ouder worden en doorwerken: lust of last?

Datum:

maandag 5 november 2018

Locatie:

Conferentiehotel Drienerburght, Universiteit Twente, Enschede

Tijd:

16.00 - 21.00 uur

Kosten:

€ 215,00

Accreditatie

4 uur bij het ABSG

Inleiding

De arbeidsparticipatie onder ouderen is sterk gestegen, vooral in de leeftijdsgroepen van 55 tot 60 jaar (van 56% in 2003 tot 72% in 2015) en van 60 tot 65 jaar (van 22% in 2003 tot 51% in 2015). Als gevolg hiervan is de gemiddelde pensioenleeftijd gestegen van 60,8 jaar in 2000 tot 64,4 jaar in 2015. 

De discussie over verhogen van de pensioenleeftijd en langer doorwerken is nog steeds  in volle gang. De effecten op levensverwachting en op de gezondheid spelen daarbij een belangrijke rol. Denk aan het uitgelekte pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers, eind mei 2018, de voorstellen over de zware beroepen, et cetera. 

Voor bedrijven en de werknemers heeft het langer doorwerken uiteraard de nodige consequenties. Maar ook voor de bedrijfs- en verzekeringsartsen. 

Daarbij spelen de volgende vragen een rol:

 • Wat is er bekend over de problemen bij oudere werknemers?
 • Multimorbiditeit / behoud van inzetbaarheid
 • Meer klachten / ziektes maar langer door moeten werken.
 • Wat kun je daar in de praktijk mee?
 • Welke rol heeft gespecialiseerde arbeidsgerelateerde zorg?
 • Preventie door het verbeteren van duurzame inzetbaarheid. Hoe?  

4. LEERDOELEN  
De bedrijfs- en verzekeringsarts die de nascholing: Ouder worden en doorwerken: lust of last? voor bedrijfs- en verzekeringsartsen heeft gevolgd: 

 • heeft kennis over de cijfers wat betreft de vergrijzing en het aantal 55+ werknemers.
 • heeft inzicht in de samenhang tussen de prevalentie van chronische ziekten en veroudering.
 • heeft kennis over de fysiologie van veroudering, zowel fysiek als psychisch.
 • kan minstens drie interventies noemen die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers.
 • heeft inzicht in de interventies die de bedrijfs- of verzekeringsarts kan hanteren bij de beoordeling en begeleiding van oudere werknemers

Programma

16:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

16:30 uur

Opening
Piet Kroon

16:35 uur

De oudere werknemer: stand van zaken, cijfers
Dr. Cecile Boot

17:15 uur

De gezondheid van de oudere werknemer
Prof. dr. Dorly Deeg

17:55 uur

Effecten van langer doorwerken voor oudere werknemers
Dr. Cecile Boot

18:30 uur

Pauze waarin een maaltijd wordt geserveerd

19:00 uur

Oudere werknemer: perspectief van de verzekeringsarts
Prof. dr. Haye Wind                      

19:40 uur

Oudere werknemer: perspectief van de bedrijfsarts
Ernst Jurgens, bedrijfsarts

20:30 uur

Vragen en discussie
Docenten

20:50 uur

Evaluatie
Piet Kroon

21:00 uur

Afsluiting

Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een drankje en een hapje.

Inleiders

Dr. Cecile Boot, gezondheidswetenschapper EMGO, Amsterdam UMC

Prof. dr. Dorly Deeg, epidemioloog, hoogleraar in de epidemiologie van veroudering, EMGO, Amsterdam UMC

Prof. dr. Haye Wind, verzekeringsarts, emeritus hoogleraar Amsterdam UMC

Ernst Jurgens, bedrijfsarts HTC en klinisch Arbeidsgeneeskundige Diabetes IKA Ned 

Algemene informatie

Locatie: Enschede, Universiteit Twente
Conferentiehotel Drienerburght (gebouw 44)
Drienerlolaan 5, 7522 NB ENSCHEDE

Kosten:
€ 215,00  
Inbegrepen zijn de kosten voor de koffie/thee/maaltijd. Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Syllabus:
De syllabus krijgt u ongeveer een week voor de cursus als een pdf per mail toegestuurd gelijk met de bevestiging van deelname en de factuur.

Accreditatie:
4 uur bij het ABSG

Aanmelden:
Via de knop aanmelden.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw De Vrijhof, kamer 525.
Postbus 89, 7500 AB Enschede
Tel: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl