Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

Symposium Neuromusculaire Ziekten "Behandeling & Bijwerkingen"

Datum:

10 januari 2020

Locatie:

ABN AMRO hoofdkantoor
Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam

Tijd:

8.45 uur - 16.45 uur

Kosten:

medisch specialisten € 235,00
artsen in opleiding, physician assistants, verpleegkundig specialisten € 95,00

Doelgroepen:

(kinder-)neurologen, klinisch neurofysiologen, revalidatieartsen, klinisch genetici, kinderartsen met als interessegebied neuromusculaire ziekten, physician assistants en artsen in opleiding

Toelichting

Het Symposium Neuromusculaire ziekten, jaarlijks georganiseerd door het Spierziekten Centrum Nederland (SCN), zal dit jaar het onderwerp behandelingen en bijwerkingen van veel voorkomende neuromusculaire aandoeningen op zowel de kinder- als volwassenleeftijd aan de orde stellen. Hierbij worden (kinder)neurologische, genetische en revalidatiegeneeskundige aspecten belicht. 

De nieuwe richtlijn polyneuropathie zal worden toegelicht en de belangrijkste klinische en praktische punten uit deze richtlijn zullen besproken worden. Hierna zullen de bijwerkingen van biologicals en statines op neuromusculair gebied worden doorgenomen. In de oncologie zien we een enorme toename van succesvolle nieuwe strategieën, echter met toenemende neuromusculaire complicaties tot gevolg. Bij fascioscapulohumerale dystrofie (FSHD) zien we een verbetering in de genetische diagnostiek en een groei in nieuwe behandelstrategieën, gericht om de genetische veranderingen tegen te gaan. Bij de aandoening amyotrofische laterale sclerose (ALS) zal de aandacht vooral komen te liggen op de bulbaire klachten en de behandeling van de gevolgen van de bulbaire zwakte.

Als laatste zullen de toepassingen van intraveneus immuunglobuline bij neuromusculaire ziekten aan bod komen. 

Ook jaarlijks terugkerende onderwerpen staan op het programma met een focus op de belangrijkste nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen op neuromusculair gebied. De winnaar van de Prinses Beatrix Spierfonds Jaarprijs Neuromusculaire ziekten geeft een lezing en de dag wordt afgesloten met een neuromusculaire quiz. Bij alle voordrachten worden stemkastjes gebruikt, zodat u actief kunt deelnemen en uw eigen mening kunt toetsen aan die van uw collega’s. De dag zal worden afgesloten met een informele bijeenkomst met een hapje en een drankje.

Logo spierziekten centrum

Programmacommissie
Dr. Christiaan Saris (voorzitter), dr. Umesh Badrising, dr. Mayenne Bakkers, dr. Nadine van der Beek, dr. Michael van Es, dr. Janneke Hoeijmakers, dr. Nicolette Notermans, dr. Joost Raaphorst en dr. Nicole Voet

Programma

08.45 – 09.30

Ontvangst en registratie


Voorzitter: Christiaan Saris, neuroloog/klinisch neurofysioloog Radboudumc

09.30 – 09.35

Opening 

09.35 – 10.10    

Polyneuropathie richtlijn, aanpak geperfectioneerd
Marijke Eurelings, neuroloog Spaarne Gasthuis
Alexander Vrancken, neuroloog UMC Utrecht

10.10 – 10.45    

Biologicals en statines – “elk voordeel heb zijn nadeel”
Dieta Brandsma, neuroloog Antoni van Leeuwenhoek
Joost Raaphorst, neuroloog Amsterdam UMC

10.45 – 11.15    

Pauze

11:15 – 11.35    

Neuromusculair nieuws – spier nieuws
Janneke Hoeijmakers, neuroloog Maastricht UMC+
Remco Timmermans, revalidatiearts Erasmus MC

11.35 - 12.10    

FSHD: diagnostiek en aanstaande trials
Nienke van der Stoep, laboratoriumspecialist klinische genetica LUMC
Nicol Voermans, neuroloog Radboudumc

12.10 – 12.30    

Neuromusculair nieuws – zenuw nieuws            
Saskia Lassche, neuroloog Radboudumc
Annerieke van Groenestijn, revalidatiearts Amsterdam UMC

12.30 – 13.30    

Lunch

 

Voorzitter:  Nicole Voet, revalidatiearts Radboudumc/ Klimmendaal

13.30 – 14.10   

Uitreiking Prinses Beatrix Spierfonds Jaarprijs Neuromusculaire ziekten 2020 en voordracht prijswinnaar

14.10 – 14.45   

ALS: bulbaire klachten, gewichtsverlies en sondes (PEG en PRG)
Esther Kruitwagen, revalidatiearts UMC Utrecht
Arwin Ramcharan, apotheker Transvaal Apotheek
Michael van Es, neuroloog UMC Utrecht

14.45 – 15.10    

Pauze

15.10 – 15.45    

Toepassing IVIG bij neuromusculaire ziekten
Christa Walgaard, neuroloog Maasstad Ziekenhuis
Filip Eftimov, neuroloog Amsterdam UMC

15.45 – 16.35    

Neuromusculaire quiz
Perry van Doormaal, neuroloog UMC Utrecht / Maastricht UMC+
Nicole Voet, revalidatiearts Radboudumc/ Klimmendaal

16.35 – 16.45 

Sluiting

16.45 uur                  

Informele bijeenkomst

Algemene informatie

Plaats:
ABN-AMRO
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt € 235,00 voor medisch specialisten. € 95,00 voor artsen in opleiding, physician assistants, verpleegkundig specialisten. Bij annulering tot 4 weken voor het symposium bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden  

Accreditatie:
* Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) 5 punten
* Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) 5 punten
* Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Fysische Geneeskunde (VRA) 5 punten
* Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) 5 punten
* Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)  5 punten  
* Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 5 punten

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. U ontvangt de bevestiging en de factuur per mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 525.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@misc.utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl