Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu

Cursus Preventieassistent
start 7 september 2016

Locatie:

Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde (CIET)

Datum:

Start woensdag 7 september 2016 (Ingangstoets)

Kosten:

€ 3.850,00

Aantal cursisten:

16

De cursus wordt al meer dan 20 jaar door ons verzorgd.
Het zeer ervaren docententeam, het nieuwe Van Hoytema cursuscentrum en het prachtige gereviseerde cursusmateriaal zorgen voor een Cursus Preventieassistent van hoogwaardige kwaliteit!
De cursus is erkend door het Register Preventieassistenten. Na het behalen van het diploma Preventieassistent wordt u – indien gewenst – ingeschreven in het Register Preventieassistenten.

Het doel van deze cursus is het scholen van ervaren en gemotiveerde tandartsassistenten op het gebied van tandheelkundige preventie en mondhygiëne.

Inhoud van de cursus:

 • mondonderzoek weke delen en harde weefsels
 • DPSI score
 • opstellen van een plan voor de preventiebehandeling
 • plaquekleurtest
 • voorlichting en instructie mondhygiëne
 • voedingsadvies
 • het verwijderen van tandplaque en/of supragingivaal tandsteen met handinstrumentarium en ultrasoon apparatuur
 • het slijpen van handinstrumentarium
 • polijsten van gebitselementen
 • het appliceren van locale fluoride

Daarnaast is er veel aandacht voor professionele houding en –communicatie, ergonomie en praktijkhygiëne.

De cursist doorloopt tijdens de cursus de volgende praktische fasen:

 1. fantoom
 2. pre-kliniek
 3. kliniek
 4. examen

De theoretische onderdelen zijn hierop nauwkeurig afgestemd.

Voor de uitvoering van de taken van de preventieassistent is en blijft de tandarts de eindverantwoordelijke. Tijdens de cursus functioneert de tandarts als coach. Dit houdt in dat hij/zij gedurende 2 dagdelen tijdens de cursus aanwezig dient te zijn en in de praktijk de cursist begeleiding geeft.

De ingangseis voor de Cursus Preventieassistent is minimaal 2 jaar werkervaring of een diploma tandartsassistent met minimaal 1 jaar werkervaring.

Cursusdata


Woensdag 7 september 2016, Ingangstoets 18.00 – 19.00 uur

dag 2

Zaterdag 24 september 2016, 09.00 - 13.00 uur

dag 3

Vrijdag 7 oktober 2016, 13.00 - 17.00 uur

dag 4

Zaterdag 29 oktober 2016, 09.00 - 13.00 uur

dag 5

Vrijdag 4 november 2016, 13.00 - 17.00 uur

dag 6

Vrijdag 18 november 2016, 13.00 - 17.00 uur (theorie)

dag 7

Vrijdag 2 december 2016, 13.00 - 17.00 uur

dag 8

Zaterdag 10 december 2016, 09.00 - 13.00 uur

dag 9

Zaterdag 14 januari 2017, 09.00 - 13.00 uur

dag 10

Vrijdag 20 januari 2017, 13.00 - 17.00 uur (theorie)

dag 11

Vrijdag 3 februari 2017, 13.00 - 17.00 uur

dag 12

Zaterdag 11 februari 2017, 09.00 - 16.00 uur

dag 13

Zaterdag 4 maart 2017, 09.00 - 16.00 uur

dag 14

Zaterdag 11 maart 2017, 09.00 - 16.00 uur

dag 15

Zaterdag 25 maart 2017, 08.30 - 16.30 uur (examen)

dag 16

Zaterdag 8 april 2017, herexamen

Op de middagen is er een lunch van 13.00 – 13.30 uur.
De cursus is van 13.30 - 17.00 uur.
De tijden op zaterdag zijn op dag 12 t/m dag 14 van 9.00 uur – 16.00 uur, inclusief lunch om 12.30 uur.

De cursuslocatie is tevens per openbaar vervoer goed bereikbaar is bevindt zich op het Gezondheidspark Hengelo. De trein stopt dichtbij het Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde.

Vooropleiding
Een vereiste is dat de cursist minimaal twee jaar werkervaring heeft als tandartsassistent, of dat ze in het bezit is van een MBO- (of LOI) diploma tandartsassistent.

Algemene informatie

Plaats
Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde te Hengelo.

Kosten
Het cursusgeld bedraagt: € 3.850,00 cursusgeld
Bij annulering tot vier weken voor de ingangstoets is men € 45,00 administratiekosten verschuldigd. Tussen vier weken voor de ingangstoets en vier weken voor aanvang van de cursus is men € 500,00 verschuldigd.
Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus is men het gehele cursusgeld verschuldigd. Indien een cursusplaats alsnog opgevuld kan worden is men slechts € 500,00 verschuldigd.
Mocht de kandidaat een herkansing nodig hebben, dan is dit niet bij de cursusprijs inbegrepen.
Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk.

Secretariaat
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 525.
Telefoon: 053 – 489 24 09
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

Postbus 89
7500 AB Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl