Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
21 maart 2022

Bruxisme, een knellend probleem.

Op donderdagavond 21 maart organiseren wij de cursus bruxisme, een knellend probleem bij Van der Valk Hengelo. Gedurende de avond delen fysiotherapeute / gnatholoog Ina Alberts en tandarts / gnatholoog Greetje Renders kennis over bruxisme. Tijdens deze nascholingsavond maakt u kennis met de nieuwste inzichten, klinische diagnostiek en epidemiologie van bruxisme. Maar ook met de oorzaken, gevolgen en de mogelijke behandeling van bruxisme. Het doel is om u als algemeen practicus te ondersteunen bij screening, klinisch onderzoek en mogelijke behandeling in uw eigen praktijk en wanneer het verstandig is om door te verwijzen.

Geef je op via, Bruxisme (hoytemastichting.nl)

Tags:  cursusaanbod

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl