Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
27 maart 2023

Op vrijdag 16 juni 2023 is het congres Paro Medisch: De relatie tussen parodontitus en de algemene gezondheid voor tandartsen en mondhygienisten in het Beatrix Theater in Utrecht. Je kunt je al aanmelden. Graag stellen wij de aankomende tijd de sprekers voor. Wij starten met de moderator, Dr. Schelte Fokkema.

Dr. Schelte Fokkema is parodontoloog en dus tandarts, maar is ook mondhygiënist en voert al ruim 25 jaar een verwijspraktijk voor Parodontologie in Den Bosch. Naast zijn klinische werkzaamheden heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleiding. Momenteel is hij naast cursusdocent ook hoofddocent van de Leergang Parodontologie, een post-initiële opleiding, die hij ontwikkeld heeft en Schelte verantwoordelijk is voor het curriculum. Daarnaast is hij een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en modereert of organiseert deze. Verder heeft hij regelmatig zitting (genomen) in besturen, commissies, raden, colleges en werkgroepen.

Naast het verzorgen van de inleiding vertelt Dr. Schelte Fokkema over Parodontitis en andere Ziektes: een eindeloos verhaal.

De relaties tussen de algemene gezondheid en parodontitis strekken inmiddels veel verder dan enkel die al langer bekend zijn, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Zo zijn er ook associaties aangetoond tussen parodontitis en reuma, kanker, chronisch nierziekte, pneumonie, ziekte van Alzheimer en recentelijk zelfs COVID-19. In deze presentatie worden een aantal van deze associaties nader toegelicht en wordt besproken welke mechanismen hieraan ten grondslag kunnen liggen. Hoe de wetenschap meent deze associaties te kunnen verklaren is voor de dagelijkse praktijkvoering zeer relevant, want welke kennis uit dit verhaal kan in het gesprek met een patiënt met parodontale problemen ingezet worden?

Benieuwd naar zijn verhaal? Inschijven en meer informatie www.paromedisch.nl

Tags:  cursusaanbod

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl