Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
22 juni 2022

Nieuw cursusaanbod voor alle zorgprofessionals in de eerstelijnszorg.

Als zorgaanbieder verwerk je elke dag gezondheidsgegevens van patiënten. De verwerking van dit soort bijzondere gegevens raakt de gehele praktijkvoering; van de behandeling van de patiënt tot de uitwisseling van data met andere (eerste- of tweedelijns) zorgaanbieders, van het inschakelen van waarnemers tot het gebruik van data voor kwaliteitsregistraties.

Bij het omgaan met persoonsgegevens in een zorgpraktijk dienen zowel de (algemene) voorschriften voor privacy en gegevensbescherming (zoals de AVG) als specifieke wet- en regelgeving voor de zorgsector in acht te worden genomen. Sectorale voorschriften beperken zich niet tot de WGBO (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), maar omvatten bijvoorbeeld ook bijzondere voorschriften voor de (elektronische) uitwisseling van persoonsgegevens.       

In deze cursus staat het (veilig) omgaan met gezondheidsgegevens van patiënten centraal. Er zal worden ingegaan op de meest belangrijke aspecten van gegevensverwerking in de praktijkvoering van (eerstelijns) zorgaanbieders. Naast een uitleg van bestaande voorschriften zal ook nieuwe wet- en regelgeving aan bod komen. 

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de voorschriften voor privacy en gegevensbescherming, specifiek voor zorgaanbieders. Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen:

-   Aan welke voorschriften voor privacy en gegevensbescherming dient een zorgaanbieder te voldoen?

-   Hoe verhoudt de (U)AVG zich tot het medisch beroepsgeheim en zorgwetgeving (zoals de WGBO)? 

-   Onder welke voorwaarden mogen zorgaanbieders patiëntgegevens met elkaar uitwisselen?

-   Mogen patiëntgegevens zonder meer voor kwaliteitsregistraties worden gebruikt?

-   Hoe moet worden omgegaan met een datalek?

-   Hoe dient een zorgaanbieder om te gaan met verzoeken van patiënten (en anderen), bijvoorbeeld om medische gegevens te vernietigen?

-   Wat is aan nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming te verwachten?

Kortom een interessante cursus voor jou als eerstelijns zorgprofessional. De cursus wordt gegeven door Erik Luijendijk en Jacqueline de Vries. Beiden zijn als advocaat verbonden aan het zorgteam van Holla Legal & Tax, met vestigingen in Utrecht, Den Bosch en Eindhoven. Zij treden voornamelijk op voor zorgaanbieders en individuele zorgverleners en adviseren met regelmaat over vraagstukken op het snijvlak van privacy, gegevensbescherming en zorgwetgeving.  

Ben jij er vrijdag 16 september bij? Meer informatie en aanmelden, Privacy en gegevensbescherming in de zorg (hoytemastichting.nl)

Tags:  cursusaanbod

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl