Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
17 maart 2023

Congres PARO Medisch: de relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid 

In dit interessante en ook enerverende congres worden bloedstollende en weerbarstige verhalen verteld over de algemene gezondheid en levensstijl factoren en wordt belicht hoe deze in relatie met parodontitis kunnen worden gelegd. Daarnaast wordt toegelicht welke biologische mechanismen hieraan ten grondslag liggen, want de centrale vraag van het congres is natuurlijk hoe we deze relaties tegen het licht moeten houden. 

Is de associatie tussen parodontitis en bijvoorbeeld hart- en vaatziekten een kwestie van oorzaak en gevolg of juist een kwestie van gemeenschappelijke delers? En ook hoe heeft een gezonde voeding invloed op de parodontale conditie oftewel de mate van parodontale ontsteking? Of hoe leidt roken tot een verder gevorderd stadium van parodontitis? Op deze klinisch relevante vragen wordt in dit congres getracht een antwoord te vinden, zodat duidelijk wordt hoe de opgedane kennis op de juiste wijze kan worden ingezet in het gesprek met onze patiënten die parodontale problemen hebben.

Zo hopen we een negatief verhaal over ziektes en slechte levensstijl factoren aan het einde van het congres positief te kunnen afsluiten met een betekenisvol verhaal over veerkracht, regie en aanpassingsvermogen, zodat we terecht kunnen spreken van een happy end!

Het congres voor tandartsen en mondhygienisten is op vrijdag 16 juni 2023 in het Beatrix Theater. 

Sprekers: Schelte Fokkema, Wijnand Teeuw, Jeroen Zweers, Fridus van der Weijden, Ubele van der Velden, Dagmar Slot en Miriam de Kleijn

Meer informatie en aanmelden kan via, Congres PARO Medisch: De relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid

Tags:  cursusaanbod

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl