Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
23 maart 2022

Het bericht van het overlijden van onze oud-voorzitter heeft ons geraakt

Prof. dr. Gerrit Zilvold
op 19 maart 2022

Gerrit is van 2002 tot 2010 voorzitter geweest van onze stichting en heeft in die functie, mede door zijn vele contacten in de gezondheidszorg en grote inzet, een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van na- en bijscholing in de gezondheidszorg. Kenmerkend voor hem was zijn trouw aan de organisatie. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn familieleden veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Bestuur en medewerkers
Dr G.J. van Hoytema Stichting

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl