Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
28 januari 2020

2020: Slot op vrijheidsbeperking?

Deze cursus is geannuleerd in verband met te weinig aanmeldingen

Datum

Dinsdag 28 januari 2020

Locatie

Helmertheater
Broekheurnering 1050
7546 TA  ENSCHEDE

Tijd

18.00 - 21.15 uur

Kosten

€ 75,00
€ 25,00 voor voltijd-studenten

Doelgroepen

Verpleegkundigen en verzorgenden 

Toelichting

In januari 2020 wordt de nieuwe wet Zorg en Dwang van kracht. Deze wet vervangt de huidige wet BOPZ. De kern van deze wet is het geven van een betere rechtsbescherming voor mensen met een dementiesyndroom. En de wet heeft als doel het terug dringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. In deze wet heet dit dan onvrijwillige zorg. Dit betekent dat er in principe geen onvrijwillige zorg wordt toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel en er geen alternatieven zijn. Met de nieuwe wet Zorg en Dwang gaan alle zorgverleners te maken krijgen. Wat heeft dat voor consequenties voor de zorgverleners, zowel intra- als extramuraal? 

In deze nascholing gaan we in op de veranderingen die gaan plaatsvinden als gevolg van de wet Zorg en Dwang. De nieuwe wet geldt niet alleen voor instellingen, maar ook voor cliënten thuis en draait vooral om bewustwording. Hoe gaat het met de toestemming en is iemand wilsbekwaam? En zo niet, wat is dan de rol van de familie daar in? Er moet vanuit de wet een goede afweging gemaakt worden in de balans tussen vrijheid en veiligheid. Om deze afweging goed te kunnen maken, kent de wet Zorg en Dwang een stappenplan en dit zal ook deze avond worden besproken.

Voor de pauze is er een plenaire sessie en het tweede deel van de avond is verdeeld in drie workshops. Hiervoor wordt de groep in drieën gedeeld en iedere groep gaat iedere workshop bijwonen. De onderwerpen die dan behandeld worden zijn:
- klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek
- gedrag en medicatie
- alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen.

We nodigen jullie van harte uit om deze nascholing bij te wonen, want na deze avond weet je hoe het zit!

Doelgroepen: verpleegkundigen en verzorgenden  

Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door Mediant  

Sprekers / workshopleiders 

Renate Dingenouts, specialist ouderengeneeskunde Livio
René Pastor, psychiatrisch verpleegkundige ZGT
Kristel Koenders, GZ-psycholoog Livio  

Programma

17.15 uur

Inschrijving met soep en broodjes

18.00 uur

Inleiding door een lid van de programmacommissie18.10 uur

Plenaire presentatie over de nieuwe wet Zorg en Dwang

18.40 uur

Uitleg over de workshops

18.50 uur

Workshopronde 1

19.30 uur

Pauze19.45 uur

Workshopronde 220.20 uur

Workshopronde 321.00 uur

Plenaire afsluiting21.15 uur

Einde

Algemene informatie


Locatie
Helmertheater 
Broekheurnering 1050 
7546 TA ENSCHEDE

Kosten
€ 75,00 en € 25,00 voor voltijd-studenten 

Aanmelden
Via de knop aanmelden. U ontvangt de factuur en bevestigingsbrief per e-mail.

Accreditatie
Wordt aangevraagd bij Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.
Na afloop van de nascholing ontvangt u het bijbehorende certificaat.
Voor het bijschrijven van de punten in Gaia hebben wij uw BIG-nummer en/of uw V en VN-nummer nodig.

Secretariaat
Het secretariaat van de Dr G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd in gebouw "Vrijhof" op de campus van de Universiteit Twente, De Veldmaat 5, 7522 NM Enschede
Telefoon 053-4892409

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering tot 4 weken voorafgaande aan de nascholing bent u € 25,00 verschuldigd. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl