Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
26 januari 2023

Deprescribing - aan de slag in de praktijk

Datum:

Donderdag 26 januari 2023 

Locatie:

U-Parkhotel, op de campus van Universiteit Twente Enschede

Tijd:

09.00 - 16.45 uur

Doelgroepen:

Apothekers

Kosten:

€ 485,00

Aantal deelnemers:

20 

Toelichting

Net als het starten van medicatie dient het minderen of stoppen van medicatie ook onderdeel te zijn van de dagelijkse zorg voor medicijngebruikers. Doel van minderen en stoppen van medicatie - of 'deprescribing'- is het optimaliseren van de medicamenteuze behandeling en daarmee het verbeteren van het welzijn van de patiënt. Binnen de multidisciplinaire richtlijn (MDR) 'Polyfarmacie bij ouderen' is in december 2020 een nieuwe module gepubliceerd: 'Minderen en stoppen van medicatie'. Met deze generieke module en bijbehorende kennisdocumenten van tien geneesmiddelengroepen kunnen apothekers in samenwerking met huisarts, specialist ouderengeneeskunde en andere zorgverleners het minderen en stoppen van medicatie bij ouderen in de praktijk vormgeven. De SIR cursus 'Deprescribing - aan de slag in de praktijk' biedt u praktische handvatten om de aanbevelingen uit de module daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen in uw eigen apotheek of samenwerkingsverband.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor openbaar apothekers in de eerste lijn die actief aan de slag willen met deprescribing

Programma
Het betreft een interactieve cursus van 1 dag waarin uitleg, individuele en groepsopdrachten elkaar afwisselen.

Huiswerk ter voorbereiding op de cursus
Deelnemers worden geadviseerd om voorafgaand aan deze fysieke cursus, de CME e-learning 'Deprescribing: minderen en stoppen van medicatie' en 'Deprescribing: toepassen kennisdocumenten geneesmiddelengroepen' te hebben gevolgd. Indien de apotheker geen CME-online abonnement heeft, dan kan de apotheker eventueel eenmalig de twee e-learnings over deprescribing los afnemen bij CME-online voor een bedrag van in totaal € 175. U kunt zich hiervoor aanmelden via Apotheker SIR | CME-Online 

Deze cursus is tot stand gekomen door een samenwerking met SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.

Programma

9.00 uur

Inloop en ontvangst

9.30 uur

Welkom en inleiding

10.15 uur

Kennisquiz Module minderen en stoppen van medicatie en kennisdocumenten

10.45 uur

Pauze

11.00 uur

Verdieping module minderen en stoppen van medicatie

11.30 uur

Verdieping kennisdocumenten

12.00 uur

Videocasus patiëntgesprek - Medicatiebeoordeling gericht op deprescribing - Opstellen farmacotherapeutisch behandelplan

13.00 uur

Lunch

13.45 uur

Implementatie van complexe zorginterventies, herkennen van belemmerende en bevorderende factoren bij patiënt, apotheek en overige zorgverleners

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Uitwerken belemmerende en bevorderende factoren in de eigen zorgpraktijk

15.15 uur

Maken van implementatieplan

16.30 uur

Evaluatie en afsluiting

16.45 uur

Einde

Docenten

Dr. Henk-Frans Kwint is openbaar apotheker bij Academische Apotheek Stevenshof en onderzoeker bij het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden. Hij is gepromoveerd op het onderwerp medicatiebeoordelingen en gebruikers van medicatie op rol. Hij was werkgroep lid van MDR Polyfarmacie bij ouderen zowel bij de module 'Medicatiebeoordeling' als bij de module 'Minderen en stoppen met medicatie'. Hij was redacteur en mede-auteur van de bijbehorende kennisdocumenten bij de module. Daarnaast begeleidt hij een promotieonderzoek naar medicatiebeoordeling gericht op stoppen van medicatie bij baxterpatiënten en is hij nauw betrokken bij een regionaal project met betrekking tot deprescribing bij ouderen voor de zorgverzekeraar in de regio Leiden.

Dr. Sanne Bakker-Verdoorn is openbaar apotheker bij Apotheek Wilgendonk in Papendracht en onderzoeker bij het SIR Institute for Pharmacy and Policy te Leiden. Zij is gepromoveerd op het onderwerp medicatiebeoordelingen in de eerste lijn, waarbij veel medicijnen gestopt zijn in het kader van de persoonlijke wensen, doelen en gezondheidsklachten van de patiënt. Zij was werkgroep lid van de module 'Minderen en stoppen met medicatie' en mede-auteur van de bijbehorende kennisdocumenten. Daarnaast begeleidt zij een promotieonderzoek naar medicatiebeoordeling gericht op het stoppen van medicatie bij baxterpatiënten.

Algemene informatie

Plaats:
U-Parkhotel (gebouw 45) op het terrein van de Universiteit Twente te Enschede.
De Veldmaat 8, 7522 NM

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt € 485,00. Inbegrepen zijn de kosten voor de koffie/thee en lunch. Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Accreditatie:
Wordt aangevraagd bij KNMP.

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. U ontvangt de bevestiging en de factuur per mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 553.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl