Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
10 november 2023

Introductie Wkkgz, klacht- en tuchtrecht

Datum:

Vrijdag 10 november 2023

Locatie:

Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN Hengelo

Tijd:

09:00 - 12:30 uur

Doelgroep:

Als je zorg verleent waarbij cliënten een risico lopen, dan val je onder de Wkkgz.

Kosten:

€ 155,00

Toelichting

Als zorgaanbieder bent u continu bezig met het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid in uw praktijk. Dat varieert van het bijhouden en implementeren van richtlijnen en protocollen en het organiseren en/of volgen van scholing, tot het meten van kwaliteit en ervaringen van patiënten of cliënten. Ook zal u in meer of mindere mate geconfronteerd worden met klachten, geschillen of tuchtklachten. In dat kader geldt verschillende wet- en regelgeving voor specifiek de zorgpraktijk. In deze cursus gaan we in op de belangrijkste juridische kaders die zien op de kwaliteit van zorg. Ten eerste komt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (‘Wkkgz’) aan de orde. In dat kader wordt besproken welke verplichtingen rusten op de zorgaanbieder, waar het gaat om de kwaliteit en veiligheid van zorg. Denk bijvoorbeeld aan het Veilig Incident Melden (‘VIM’), waarover in de rechtspraak regelmatig gediscussieerd wordt. Ook komt hier aan de orde welke verplichte meldingen zorgaanbieders moeten doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (‘IGJ’). In het tweede deel komt aan de orde met welke klachten, geschillen of tuchtklachten u als organisatie of individuele beroepsbeoefenaar geconfronteerd kunt worden. We gaan in op de interne klachtenregeling, de procedure bij de geschilleninstantie en tuchtklachten.

Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen:

 • Welke regels gelden er op het gebied van kwaliteit en veiligheid voor zorgaanbieders?
 • Wat is Veilig Incident Melden (‘VIM’) en hoe zit dat juridisch?
 • Hoe om te gaan met incidenten en calamiteiten? Wie heeft wanneer recht op informatie daarover? En wanneer moet daarvan melding worden gemaakt bij de IGJ?
 • Met welke klachten, geschillen, claims of tuchtklachten kunnen zorgaanbieders worden geconfronteerd? Wie kunnen zulke procedures starten, hoe verlopen die en waaraan wordt getoetst?

Als je zorg verleent waarbij cliënten een risico lopen, dan val je onder de Wkkgz.
Als je één of meer van deze vragen met 'ja' beantwoordt, dan val je onder de Wkkgz.

 • Kun je met jouw handelen een client lichamelijke of geestelijke schade aandoen?
 • Ben je werkzaam voor de openbare gezondheidszorg (Wpg)?
 • Verleen je zorg voor eigen cliënten of als onderaannemer?
 • Heb je een Kamer van Koophandel SBI code die start met 86, 87 en 88?
 • Werk je met complementaire of alternatieve geneeswijzen?
 • Verricht je cosmetische handelingen?
 • Verleen je zorg die gefinancierd wordt vanuit de Jeugdwet, Zvw of Wlz?
 • Ben je BIG geregistreerd?
 • Werk je op eigen verzoek van een client, zoals bij particuliere zorg?

Sprekers

Deze cursus wordt verzorgd door Anna de Nijs en Jeffrey Groen. Beiden zijn als advocaat verbonden aan het zorgteam van Holla Legal & Tax, met vestigingen in Utrecht, Den Bosch en Eindhoven. Zij treden voornamelijk op voor zorgaanbieders en individuele zorgverleners en adviseren met regelmaat over vraagstukken rondom de zorgwetgeving.  

Programma

9:00 uur

Ontvangst en registratie9:30 uur

Deel I11:00 uur

Pauze11:15 uur

Deel II12:30 uur

Einde

                                                                          

Algemene informatie

Datum:
Vrijdag 10 november 2023

Plaats: 
Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN Hengelo

Kosten:
€ 155,00  
Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. Ongeveer 2 - 4  weken voor de cursusdag ontvangt u de definitieve bevestiging van deelname en de factuur per e-mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 553.
Tel: 053-4892409 - e-mail: hoytema@utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl