Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
30 november 2023

Polyfarmacie voor Verpleegkundig Specialisten en physician assistants

Datum:  Donderdag 30 november 2023
Locatie:U Parkhotel, De Veldmaat 8, 7522 NM in Enschede
Tijd: 09.00 – 17.00 uur
Kosten: € 350,00
Aantal cursisten: 20
Docent: Marieke van den Berk – Bulsink, apotheker
Doelgroep: Verpleegkundig specialisten en physician assistants

Toelichting

Als Verpleegkundig Specialist heb je vooral contact met patiënten met overeenkomstige aandoeningen. Je patiënten kunnen echter ook nog andere aandoeningen hebben, waarvoor zij ook geneesmiddelen gebruiken. Hierdoor kan er sprake zijn van polyfarmacie. Ongetwijfeld stellen patiënten je hier ook de nodige vragen over: “Zijn al die medicijn nu nodig?” “Kan er niet iets af?” Voor je beroepsuitoefening is het goed dat je in kunt gaan op dergelijke vragen, ook als het gaat om medicijnen die niet direct onder je eigen specialisme vallen. In deze nascholing bespreken we wat polyfarmacie is en welke problemen dit met zich mee kan brengen. Waarom is het belangrijk om medicatiegebruik van patiënten kritisch te bekijken? We gaan dieper in op de invloed van het ouder worden op de farmacokinetiek. Aan de hand van de STRIP-methode krijg je handvatten om ook in de praktijk de medicatie van je patiënten kritisch te kunnen analyseren. Tenslotte geven we je tijdens deze dag handvatten om zo nodig de medicatie verantwoord te minderen en te stoppen bij je patiënten. Elke deelnemer brengt ook kennis mee uit de eigen praktijk en het eigen specialisme. Het uitwisselen en bespreken van deze kennis geeft de nascholing een extra dimensie. Voorafgaand aan de cursus volg je de e-learningcursus ‘Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas?’ 

Na afloop van de nascholing:
 

  • weet je wat polyfarmacie is en welke problemen dit kan geven.
  • weet je wat de invloed van het ouder worden is op farmacokinetiek.
  • kun je met de STRIP methode de medicatie van patiënten kritisch beoordelen.
  • kun je op een verantwoorde manier medicatie bij een patiënt minderen of stoppen.

De Dr G.J. van Hoytema Stichting biedt je de gelegenheid deze nascholing in samenwerking met IVM in Enschede te volgen.


Marieke van den Berk – Bulsink zal deze cursus verzorgen. Ze is apotheker en heeft 14 jaar als openbaar apotheker gewerkt in het Land van Maas en Waal. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan met polyfarmacie en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Sinds enkele jaren is ze werkzaam bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het IVM is een neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert, door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft. Ook in deze cursus zal Marieke de vertaalslag maken van richtlijn naar dagelijkse praktijk.

Programma

09:00 uur

Inloop

09:30 uur

Welkom en kennismaken

10:30 uur

STRIP-methode (farmaceutische anamnese)

10:40 uur

Koffiepauze

10:50 uur

STRIP-methode, opdracht 1 en 2

11:45 uur

Casus Brekelmans, opdracht 3

12:30 uur

Lunchpauze

13:00 uur

STRIP-methode (behandelplan en monitoring)

13:20 uur

Farmacokinetiek bij het ouder worden

14:00 uur

Casus Nowak, opdracht 4

15:00 uur

Koffiepauze

15:10 uur

Minderen en stoppen van medicatie, opdracht 5

16:10 uur

Casus Van der Graaf, opdracht 6

16:50 uur

Evaluatie en afsluiting

  

Algemene informatie

Plaats:
U-Parkhotel (gebouw 45) op het terrein van de Universiteit Twente te Enschede.
De Veldmaat 8, 7522 NM in Enschede.

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt € 350,00. Inbegrepen zijn de kosten voor de koffie/thee en lunch. Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Accreditatie:
NAPA:  6 punten
Register Verpleegkundig Specialisten:  6 punten

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. U ontvangt de bevestiging en de factuur per mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 553.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl