Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
22 september 2023

Privacy en gegevensbescherming in de zorg

Datum:

Vrijdag 22 september 2023

Locatie:

Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN Hengelo

Tijd:

09:00 - 12:30 uur

Doelgroepen:

Eerstelijnszorg: o.a. huisarts, tandarts, apotheker, fysiotherapeut, verloskundige, ergotherapeut, psycholoog, podologen, logopedist, dietist, maatschappelijk werker en wijkverpleegkundige

Kosten:

€ 155,00

Toelichting

Als zorgaanbieder verwerkt u elke dag gezondheidsgegevens van patiënten. De verwerking van dit soort bijzondere gegevens raakt de gehele praktijkvoering; van de behandeling van de patiënt tot de uitwisseling van data met andere (eerste- of tweedelijns) zorgaanbieders, van het inschakelen van waarnemers tot het gebruik van data voor kwaliteitsdoeleinden.

Bij het omgaan met persoonsgegevens in een zorgpraktijk zijn zowel de (algemene) voorschriften voor privacy en gegevensbescherming (zoals de AVG) als specifieke wet- en regelgeving voor de zorgsector van belang. Sectorale voorschriften beperken zich niet tot de WGBO (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), maar omvatten bijvoorbeeld ook bijzondere voorschriften voor de (elektronische) uitwisseling van persoonsgegevens.       

In deze cursus staat het (veilig) omgaan met gezondheidsgegevens van patiënten centraal. Er zal worden ingegaan op de meest belangrijke aspecten van gegevensverwerking in de praktijkvoering van (eerstelijns) zorgaanbieders. Naast een uitleg van bestaande wet- en regelgeving, komen ook actuele ontwikkelingen aan de orde.

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de voorschriften voor privacy en gegevensbescherming, specifiek voor zorgaanbieders. Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen:

  • Aan welke voorschriften voor privacy en gegevensbescherming dient een zorgaanbieder te voldoen?
  • Hoe verhoudt de (U)AVG zich tot het medisch beroepsgeheim en zorgwetgeving (zoals de WGBO)? 
  • Onder welke voorwaarden mogen zorgaanbieders patiëntgegevens met elkaar uitwisselen?
  • Hoe moet worden omgegaan met een datalek?
  • Hoe dient een zorgaanbieder om te gaan met verzoeken van patiënten (en anderen), bijvoorbeeld om medische gegevens te vernietigen?
  • Wat is aan nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming te verwachten?
  • Welke voor de zorgpraktijk relevante uitspraken zijn er in het afgelopen jaar gedaan?

Sprekers

Deze cursus wordt verzorgd door Erik Luijendijk en Jeffrey Groen. Beiden zijn als advocaat verbonden aan het zorgteam van Holla Legal & Tax, met vestigingen in Utrecht, Den Bosch en Eindhoven. Zij treden voornamelijk op voor zorgaanbieders en individuele zorgverleners en adviseren met regelmaat over vraagstukken op het snijvlak van privacy, gegevensbescherming en zorgwetgeving.  
 

Programma

9:00 uur

Ontvangst en registratie9:30 uur

Deel I11:00 uur

Pauze11:15 uur

Deel II12:30 uur

Einde

                                                                          

Algemene informatie

Datum:
Vrijdag 22 september 2022

Plaats: 
Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN Hengelo

Kosten:
€ 155,00  
Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. Ongeveer 2 - 4  weken voor de cursusdag ontvangt u de definitieve bevestiging van deelname en de factuur per e-mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 553.
Tel: 053-4892409 - e-mail: hoytema@utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl