Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
17 juni 2022

Symposium: Artrose in de kaken, achtergrond en praktijk.

Datum:

17 juni 2022

Tijd:

13.00 - 17.30 uur

Locatie:

Van der Valk Hotel Apeldoorn
Landgoedlaan 26
7325 AW  APELDOORN

Kosten:

€ 195,00

Doelgroepen:

Tandartsen en orofaciaal fysiotherapeuten

Toelichting

Dertig procent van de Nederlanders krijgt volgens onderzoek van de Universiteit Twente te kampen met artrose. Het is een typische ouderdomsziekte en een ziekte die ook het kaakgewricht kan raken. Gewrichten die het meest worden aangedaan door artrose zijn knie, heup en hand, maar ook het kaakgewricht. Orofaciale pijn kan een teken zijn van artrose.

De diagnose kan vele vragen opwekken. Wat weten we eigenlijk van artrose? En waarin onderscheidt een kaakgewricht zich van andere gewrichten wat dit betreft? We spreken vaak over knie- en heupprotheses, maar hoe zit het met een kaakprothese?

Verschillende interessante sprekers zullen u deze middag meenemen in de verschillende facetten en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van artrose, die van belang zijn voor de tandarts en de orofaciaal fysiotherapeut.

Het onderzoek
Janine Post, fundamentaal wetenschapper van de Universiteit Twente, gaat u op haar eigen enthousiaste wijze meenemen in haar onderzoek. Na de presentatie van Janine weten we wat artrose is en wat de prevalentie is, waar wetenschappelijk onderzoek in relatie tot artrose zich op richt en wat de trends zijn. De allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van therapeutische toepassingen worden gepresenteerd.

De chirurgie
Kaakchirurg Nico van Bakelen houdt zijn presentatie over de kaakchirurgische interventies bij patiënten met artrose aan het kaakgewricht. Na de presentatie zijn we op de hoogte van stepped care door de kaakchirurg en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de kaakchirurgie. Dit wordt aan de hand van interessante casuïstiek gepresenteerd.

In programma na de pauze zal vooral de samenwerking tussen de tandarts en de therapeut aan de orde komen.

Orfaciale fysiotherapie
Wat is de rol van de orofaciaal fysiotherapeut bij de behandeling van zowel de pijn als ook de functiestoornissen van het kaakgewricht (bio). Naast de directe behandeling van het onderliggende ziekteproces is die ook gericht op de onderhoudende factoren en reductie van de belasting. Fysiotherapie en/of splinttherapie kunnen worden ingezet om dit beleid te ondersteunen. Daarnaast  is er ook aandacht voor de cognities, emoties en gedragscomponenten van de patiënt (psychosociaal). 

Tandheelkunde
Artrose in het kaakgewricht kan zich uiten door pijn, maar ook door disfunctie. De patiënt heeft moeite met bewegen en de occlusie kan veranderen. De tandarts-algemeen practicus kan hiermee geconfronteerd worden. Dergelijke patiënten kunnen een grote uitdaging zijn om goed te behandelen. Welke beeldvorming kan helpen? Aan de hand van een overzicht van de mogelijkheden en diverse casussen, zal getoond worden wat de tandarts kan doen, maar vooral ook wat te laten. Getracht wordt handvatten te geven wanneer zelf ingrijpen kan en wanneer verwijzen beter is. 

Samenwerking tussen tandarts en orofaciaal fysiotherapeut kan zeer zinvol zijn. Aan de hand van casuïstiek leert u de rode vlaggen te herkennen en het klinisch leerproces te doorlopen. Wat zijn de valkuilen? Wat zijn de evidence based modaliteiten voor de fysiotherapeut en de tandarts? En wanneer heeft het meerwaarde samen te werken?

Al met al een middag die u als tandarts of orofaciaal fysiotherapeut niet mag missen. Het geheel staat onder de bezielende leiding van Ina Alberts, orofaciaal fysiotherapeut en gnatholoog.

Programma

13.00 uur

Artrose op celniveau: stamcellen en tissue engineering
dr. ing. Janine Post, universitair hoofddocent Universiteit Twente.14.00 uur

De verschillende behandelmogelijkheden bij artrose van het kaakgewricht  
dr. Nico van Bakelen, MKA-chirurg UMCG.   15.00 uur

Pauze 15.30 uur

Artrose van het kaakgewricht: roesten door rust?
Wilfred Wilbrink, kerndocent Orofaciale Fysiotherapie Master Muscoloskelatale Revalidatie HAN
16.30 uur


Artrose in een kaakgewricht, welke implicaties heeft het voor de tandarts?
dr. Peter Wetselaar, tandarts-gnatholoog17.30 uur

Afsluiting met aansluitend een borrel

Sprekers

Drs. Ina Alberts, moderator
Ina is fysiotherapeut-gnatholoog en mede-eigenaar van Fysiosmile, praktijk voor orofaciale therapie. Ze heeft met succes de masteropleiding Manuele Therapie afgerond met als specialisatie de orofaciale therapie. Na het behalen van de driejarige universitaire opleiding gnathologie aan de faculteit Tandheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Radboud Nijmegen, was zij een van de drie eerste fysiotherapeut-gnathologen in Nederland. Ze is als parttime docent verbonden aan de Hogeschool Saxion en de SOMT University of Physiotherapy Amersfoort. Ze werkt vanuit een multidisciplinaire visie nauw samen met kaakchirurgie en andere specialismen in zowel ZGT als het MST. Om de samenwerking optimaal en praktisch te kunnen realiseren heeft Fysiosmile in beide ziekenhuizen een vestiging.
Ina is een succesvolle vakvrouw die zich laat kenmerken door de termen betrokkenheid, multidisciplinaire aanpak, evidence based, doelgericht en een behandelen vanuit de totale mens achter het fysieke probleem.


   Dr. ing. Janine Post
Janine promoveerde in 2002 in de geneeskunde. Haar onderzoek naar celcommunicatie tijdens de embryonale ontwikkeling en het onstaan van kanker werd gedaan aan Memorial University of Newfoundland, Canada. Daarna heeft ze in Göttingen, Duitsland, gewerkt aan het prestigieuze Max Planck Instituut voor biofysische chemie waar ze de nieuwe technieken ontwikkelde om naar dynamische eigenschappen van eiwitten in levende cellen te kijken. Tegenwoordig werkt Janine als universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente in de groep Developmental BioEngineering. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van gezond kraakbeen en het ontstaan van kraakbeendegeneratie op moleculair-, cel- en weefselniveau. Dit met het doel biomarkers te ontdekken voor vroege diagnostiek en doelgerichte behandeling 


Dr. Nico van Bakelen
Nico van Bakelen (1979) is kaakchirurg in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij studeerde geneeskunde en tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. De titel van zijn proefschrift in 2014 is 'Biodegradable versus Titanium Plates and Screws in Maxillofacial Surgerysinds', Hij was in opleiding tot - en Aangezichtschirurgie van het UMCG en nu is hij als kaakchirurg werkzaam bij dezelfde afdeling. Zijn aandachtsgebieden zijn kaakgewrichtspathologie / chirurgie en . In 2019 voltooide hij een TMJ-fellowship in New Jersey (USA). Verder is hij betrokken  bij onderzoek in beide aandachtsgebieden resulterende in verscheidene publicaties. Tevens is hij betrokken bij het opleiden van de volgende generatie kaakchirurgen en geeft hij regelmatig voordrachten in binnen- en buitenland. Hij is lid van de landelijke beroepsvereniging NVMKA, en internationale verenigingen IAOMS en AOCMF.

Wilfred Wilbrink
Wilfred is orofaciaal fysiotherapeut en manueel therapeut en mede eigenaar van de fysiotherapeutische specialistenpraktijk FysioDynamiek in Arnhem. Hij was enige jaren commissielid van de Scholingscommissie van de Nederlandse Vereninging voor Orofaciale Fysiotherapie (NVOF) en co-auteur van het eerste Beroepscompetentieprofiel van de NVOF uit 2008. Daarnaast was hij mede-ontwikkelaar van het scholingsprogramma dat aan de basis heeft gestaan van het uitstroomprofiel Orofaciale Fysiotherapie van de Master Musculoskeletale Revalidatie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Hier is hij sinds 2013 aangesteld als kerndocent en verantwoordelijk voor het curriculum van dit uitstroomprofiel. Dit curriculum wordt in nauwe samenwerking met docenten en klinische experts van onder andere het Radboud UMC (waaronder de opleiding Tandheelkunde) ingevuld en verder ontwikkeld. In zijn praktijk is hij, naast de dagelijkse bedrijfsvoering, verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van de orofaciale fysiotherapie en werkt hij hierbij nauw samen met de afdeling MKA-chirurgie en het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.
"De complexiteit bij klachten in het hoofd-/halsgebied kan letterlijk voor hoofdbrekens zorgen, maar het samen met de patiënt en andere zorgverleners zoeken naar het beste antwoord en de optimale oplossing vind ik het allerleukste van mijn vak"
 

  Dr. Peter Wetselaar
Peter studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien is hij werkzaam in een algemene praktijk (tevens Verwijspraktijk) in Heemstede samen met mijn echtgenote en collega Miranda Wetselaar-Glas.
in 2007 voltooide hij de postinitiële opleiding Orale Kinesiologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Vervolgens is hij erkend als tandarts-gnatholoog door de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) en als tandarts-slaapgeneeskundige door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).
In 2016 promoveerde hij op het proefschrift "The Tooth Wear Evalution System: development and applications" aan de Universiteit van Amsterdam.
Thans is hij op ACTA Opleidingsdirecteur van het Postgraduate Master Programme in Oral Health Sciences en Profieldirecteur van Orofaciale Pijn en Disfunctie


Algemene informatie

Locatie
Van der Valk Hotel Apeldoorn
Landgoedlaan 26
7325 AW  APELDOORN

Kosten
€ 195,00 
Bij annulering tot vier weken voor 4 juni bent u € 45,00 verschuldigd, daarna het volledige bedrag.  
Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden. Bij verhindering kan een collega in uw plaats deelnemen.

Accreditatie
Wordt aangevraag bij KNGF (register Algemeen Fysiotherapeut en het register Orofaciaal Fysiotherapeut en bij het Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister
Wordt aangevraagd bij KRT

Secretariaat
Het secretariaat van de Dr G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 553.
Telefoon: 053 – 489 24 09.

Aanmelden
Via de aanmeldknop. U ontvangt per mail een bevestiging en factuur.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl