Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
3 februari 2020

Ik zie iets op een röntgenfoto; moet ik er wat mee?   

Datum:

Maandag 3 februari 2020

Locatie:

Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN  HENGELO

Tijd:

19.30 - 22.00 uur

Doelgroepen:

Tandartsen 

Kosten:

€ 215,00

Toelichting

In de tandheelkundige praktijk worden dagelijks vele röntgenopnamen gemaakt die, als het goed is, worden gemaakt als aanvulling op of ter bevestiging van de vermoedelijke klinische diagnose. Soms worden afwijkingen als toevalsbevindig op deze röntgenfoto's waargenomen waarvan in eerste instantie niet direct duidelijk is of het hier een anatomische variant betreft, benigne pathologie die verder geen behandeling behoeft of een aandoening waarvoor snelle verwijzing gewenst is.
Vragen die opkomen zijn onder andere: hoe nu verder, wel of niet bespreken met de patiënt, wat is de (waarschijnlijkheids)diagnose - hoe zeker bent u van uw zaak, is aanvullend onderzoek noodzakelijk, aanzien en hoe lang, controle opname(n) en wanneer, verwijzen?
Om tot een juiste beslissing te komen, is kennis van de meest voorkomende botpathologie vereist. Aan de hand van casuïstiek zullen normale bevindingen en veel voorkomende botafwijkingen worden behandeld. Daarnaast zal een aantal minder vaak voorkomende afwijkingen met echter een karakteristiek röntgenbeeld de revue passeren. De rol van de tandarts bij de (initiële) diagnostiek en het eventuele vervolg hiervan wordt telkens toegelicht. 

Leerdoelen

  • Indicatie(s) bepalen voor het maken van een röntgenopname 
  • Kennis verkrijgen van afwijkingen die met enige regelmaat worden gezien op een röntgenopname 
  • Inschatting kunnen maken over het beleid                                 

Spreker

Prof. dr. Jan G.A.M. de Visscher
Jan de Visscher is sinds 1982 werkzaam als MKA-chirurg / hoofdhalsoncoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden en sinds 2012 deeltijds werkzaam in het MCL en het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Het tandartsexamen werd in 1977 in Nijmegen behaald, opgeleid tot kaakchirurg in Nijmegen (1978-1982) en het artsexamen werd in 1991 behaald in Groningen. In 1999 promoveerde hij aan het VUmc op een onderzoek getiteld 'Squamous cell carcinoma of the lip'.
Zijn aandachtsgebieden betreffen de premaligne en maligne afwijkingen van de mond, oral medicine, speekselklieraandoeningen en de diagnostiek en chirurgische behandeling van tumoren in het hoofd-halsgebied. Hij is hoogleraar Oral Medicine in Amstedam UMC. Hij was bestuurslid van diverse nationale beroepsverenigingen, Nederlandse vertegenwoordiger in internationale gremia en verzorgt in den lande veel voordrachten voor mondhygiënisten, tandartsen, dermatologen en KNO-artsen.    
                                                                           

Algemene informatie

Datum:
Maandag 3 februari 2020

Plaats: 
Van der Valk Hotel Hengelo 
Bornsestraat 400
7556 BN  HENGELO

Kosten:
€ 215,00, dit is inclusief koffie en thee en een broodjesbuffet voorafgaande aan de nascholing.
Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden

Accreditatie:
2,5 KRT-punten, ID nummer 390378.
Deze cursus is Q-geaccrediteerd. 
U ontvangt na de cursus het bijbehorende certificaat. Uw punten worden automatisch bijgeschreven.

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. Ongeveer 2 - 4  weken voor de cursusdag ontvangt u het complete programma en de factuur per e-mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 525.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@misc.utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl