Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
3 oktober 2019

Is dat wat je ziet, wat het is?

De merkbare, maar onzichtbare gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel

Vanwege ziekte van een van de sprekers wordt deze avond geannuleerd. Wij zijn van plan om deze nascholing in 2020 opnieuw aan te bieden.

Datum

Donderdag 3 oktober 2019

Locatie

Helmertheater
Broekheurnering 1050
7546 TA  ENSCHEDE

Tijd

18.00 - 21.00 uur

Kosten

€ 75,00
€ 25,00 voor voltijd-studenten

Doelgroepen

Verpleegkundigen en verzorgenden 

Toelichting

Op veler verzoek besteden we deze keer aandacht aan het onderwerp Niet Aangeboren Hersenletsel NAH, aan de verschillende oorzaken, maar ook met name aan de gevolgen. Deze aandoening heeft uiteenlopende gevolgen, die voor iedereen heel verschillend kunnen zijn. Op lichamelijk vlak, maar ook op het vlak van cognitief vermogen, communicatie, gedrag en emoties. Hoe zijn deze te verklaren, hoe uiten ze zich en hoe zijn ze te herkennen?

Er zal bij deze nascholingsavond vooral aandacht worden besteed aan de merkbare, maar in eerste instantie onzichtbare gevolgen van NAH. De gevolgen van NAH zijn meestal zeer ingrijpend en hebben een grote impact op het leven van de patiënt en diens naasten. Het leven van de patiënt en diens omgeving is nooit meer hetzelfde. Voor de naaste omgeving van de patiënt is het vaak moeilijk om hier op de juiste wijze mee om te gaan. Als je goed bekend bent met deze onzichtbare gevolgen kun je de mantelzorgers hierover informeren en begeleiden en kun je veel voor ze betekenen in dat opzicht.

Onderwerpen die o.a. besproken zullen worden zijn: theorie van de ziektebeelden en anatomie, prikkeldosering, medicatie, behandelmethoden, mengbeelden en NAH en mantelzorg.

Sprekers zijn:
Debby Jägers, revalidatiearts NAH bij het Roessingh
Bianca de Geus, klinisch neuropsycholoog bij Mediant
Mendy Olde Halter, casemanager NAH bij Mediant
Roy Koops, ervaringsdeskundige

Doelgroepen: verpleegkundigen en verzorgenden  

Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door Mediant       

Programma

17.15 uur

Inschrijving met soep en broodjes

18.00 uur

Inleiding door een lid van de programmacommissie18.10 uur

Onzichtbare gevolgen van NAH in (sub)acute fase en enkele ziektebeelden
Debby Jägers, revalidatiearts Roessingh19.00 uur

Wat zijn de onzichtbare gevolgen van NAH na langere tijd?
Bianca de Geus, klinisch neuropsycholoog Mediant19.45 uur

Pauze20.00 uur

Hersenletsel heb je niet alleen!
Mendy Olde Hanter, case manager NAH bij Mediant20.30 uur

The show must go on
Het beste worden van wie je was, met NAH
 Roy Koops, ervaringsdeskundige21.00 uur

Afsluiting

Algemene informatie


Locatie
Helmertheater 
Broekheurnering 1050 
7546 TA ENSCHEDE

Kosten
€ 75,00 en € 25,00 voor voltijd-studenten 

Aanmelden
Via de knop aanmelden. U ontvangt de factuur en bevestigingsbrief per e-mail.

Accreditatie
Wordt aangevraagd bij Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.
Na afloop van de nascholing ontvangt u het bijbehorende certificaat.
Voor het bijschrijven van de punten in Gaia hebben wij uw BIG-nummer en/of uw V en VN-nummer nodig.

Secretariaat
Het secretariaat van de Dr G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd in gebouw "Vrijhof" op de campus van de Universiteit Twente, De Veldmaat 5, 7522 NM Enschede
Telefoon 053-4892409

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering tot 4 weken voorafgaande aan de nascholing bent u € 25,00 verschuldigd. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl