Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
12 oktober 2022

Samen houden we Twente in beweging.

Jubileum Symposium OCON    
                                                                       

Datum:

12 oktober 2022

Tijd:

09.15 - 17.15 uur

Locatie:

U Parkhotel 
De Veldmaat 8
7522 NM  ENSCHEDE

Kosten:

€ 75,00

Doelgroepen:

Huisartsen, fysiotherapeuten en genodigden

Toelichting

Wie jarig is geeft een feestje! OCON bestaat 12,5 jaar en daar willen we graag bij stilstaan met huisartsen, fysiotherapeuten en andere genodigden.

Immers, samen houden we Twente in beweging!

Met dit thema als basis heeft OCON een leuk en verrassend programma samengesteld met inspirerende sprekers. Waaronder Sandra van Hogen - Koster, lector positieve gezondheid, leefstijl en leiderschap. "Uiteindelijk moet het in de zorg niet gaan om problemen oplossen, maar om ze samen te voorkomen". En Ruben Lenten, een van 's werelds meest beruchte en graag geziene kiters, vertelt zijn verhaal "vloek of zegen?". Een aantal heftige blessures en lymfeklierkanker gooiden roet in zijn professionele carriere. Maar Ruben heeft ook het talent om zijn tegenslagen ten goede te keren.

In interactieve parallelsessies wordt onder andere het OCON Optimal Care principe besproken. De al geboekte resultaten en het belang van een goede integratie met de eerste lijn. Daarnaast is een presentatie in samenwerking met het Zorginstituut Nederland om vanuit de resultaten van het multidisciplinaire zinnige zorgtraject 'klachten uit de lage rug' en de daaruit vloeiende herziening van de ketenrichtlijn een voorstel te doen voor een innovatief lijnoverstijgend zorgconcept. Tenslotte reiken we in een derde parallelsessie handvaten aan bij de multidisciplinaire zorg voor de toenemende incidentie van gonartrose alsmede de zin en noodzaak van MRI-scans in de eerste lijn.

Dit alles onder de positieve leiding van Joris Luyendijk, Nederlandse journalist, schrijver en antropoloog. Hoeveel vinkjes heeft u?

Hoe vinden we elkaar in de regio en optimaliseren we het zorgpad voor patiënten met klachten aan het steun- en beweginsapparaat? Hopelijk zijn we aan het einde van de dag dichter bij de oplossing.

Uiteraard zorgen we voor de benodigde accreditatie- en nascholingspunten! 

Er is per beroepsgroep een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, deze worden toegewezen op volgorde van inschrijving. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur voor de parallelsessies.

Namens OCON college,

Mark Havinga
Frank Christiaan Wagenaar
Delwyn Roseval
Roy Brokelman
Christiaan Rompen
Anne Vochteloo

Programma

08.30 uur

Ontvangst09.15 uur

Opening door de dagvoorzitter  
Joris Luyendijk, Nederlandse journalist, schrijver en antropoloog   09.25 uur

12,5 jaar OCON!  Hoe houden we samen Twente in beweging?
Christiaan Rompen, medisch directeur en orthopedisch chirurg OCON09.40 uur

OCON Optimal Care principes, we kijken verder dan alleen de operatie!
Mark Havinga, orthopedisch chirurg OCON


10.00 uur


Implementatie Netwerk Pijnrevalidatie Limburg. Lessons learnt!
Albère Köke, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut en hoofredacteur Tijdschrift voor Pijn & Pijnbestrijding

10.30 uur

Vloek of zegen? Het levensverhaal van een professioneel kitesurfer
Ruben Lenten, professioneel kitesurfer11.00 uur

Positieve gezondheid, wat beweegt jou? Een brede blik, iedereen zijn eigen beweging
Sandra van Hogen - Koster, Lector Positieve Gezondheid, Leefstijl & Leiderschap

11.30 uur

Pauze12.00 uur

Parallelsessies ochtend13.00 uur

Lunch14.00 uur

Parallelsessies middag15.15 uur

Paneldiscussie
Onder leiding van Joris Luyendijk15.45 uur

Borrel17.15 uur

Einde

Parallelsessies


Sessie A

OCON Optimal Care
OCON Optimal Care, een teamprestatie dat tot meetbare verbetering van zorg leidt
Rob Lindeman, Erwin Veldhuis en Wouter Snellers

Sessie B

Nut en noodzaak MRI bij knie-, schouder- en rugklachten in de 1e lijn
Albert van Houten

Sessie C

"1,5 lijn zorg"
Uitkomsten uit het zinnige zorgtraject lage rugklachten en voorstel voor een lijnoverstijgend zorgpad in de regio
Marianne Horn, Michiel Trouw en Mark Havinga

Sprekers

Joris Luyendijk, dagvoorzitter
Joris (1971) studeerde Politicologie, Antropologie en Arabisch. Hij schreef diverse boeken, waaronder 'Het zijn net mensen: beelden uit het Midden-Oosten' en 'Dit kan niet waar zijn: onder bankiers'. Joris presenteerde diverse programma's op radio en TV, zoals 'Zomergasten' en 'Wintergasten'. Hij is voorts journalist, columnist, spreker en onderzoeker, en mateloos gefascineerd door (het gebrek aan) diversiteit en inclusiviteit.

Luyendijk woonde in totaal zes jaar in het Midden-Oosten, en ook zes jaar in Engeland. Daar werkte hij voor de Guardian, en bracht er de mechanismen in de bankensector aan het licht (hetgeen o.a. resulteerde in de bestseller 'Dit kan niet waar zijn'). Sinds 2017 woont Luyendijk weer in Amsterdam. Zijn boek 'De Zeven Vinkjes' is in het voorjaar van 2022 verschenen; over de vraag waarom naarmate je hoger komt in organisaties, de mensen steeds meer op Joris Luyendijk lijken, of proberen te lijken.

 Christiaan Rompen
Christiaan Rompen (1975) richt zich als orthopeed op heup- en knieprothesiologie, sportgerelateerde aandoeningen van de knie en fractuurbehandeling. Vanuit zijn rol als directeur draagt hij bij aan het vormgeven van een flexibele toekomstgerichte organisatie. "Het zorglandschap is continu in beweging. Daarom is aanpassingsvermogen de belangrijkste eigenschap voor een hedendaagse zorgorganisatie. Om als werkgever voorop te kunnen blijven lopen, en om goede zorg beschikbaar en breed toegankelijk te houden voor onze patiënten", aldus Christiaan. OCON heeft zich de afgelopen jaren onder sterk wisselende omstandigheden ontwikkeld tot het expertisecentrum dat het nu is.

Mark Havinga
Mark Havinga (1971) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en volbracht het grootste gedeelte van zijn opleiding tot orthopedisch chirurg in de Sint Maartenskliniek te Nijmegen en een half jaar in Bazel, Zwitserland. Gedurende deze opleiding en daarna specialiseerde hij zich in wervelkolomchirurgie en complexe knie(revisie) prothesiologie. In 2005 verhuisde Havinga naar Twente en werd lid van de maatschap Orthopedie van ZGT. In 2010 startte hij samen met de 6 andere leden van de vakgroep het Orthopedisch Centrum Oost-Nederland (OCON).
Speciale aandacht ontwikkelde Havinga voor de analyse en behandeling van de "totale patiënt", met ook aandacht voor psychosociale aspecten, maar zeker ook het somatische ketenprobleem en houdingsprobleem als verklaring van klachten.
Landelijk is hij binnen de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) lid van de beroepsbelangen kerncommissie en de commissie kwaliteit. Ook is hij actief betrokken bij het multidisciplinaire Zinnige Zorg traject "klachten vanuit de lage rug", geïnitieerd door het Zorginstituut Nederland. Ook maakt hij deel uit van de nog lopende projecten leidraad organisatie en werkwijze zorg voor patiënten met chronische pijn en de richtlijn chronische pijnrevalidatie.

 Albère Köke
Albère Köke is als fysiotherapeut en bewegingswetenschapper al ruim 30 jaar als behandelaar en onderzoeker werkzaam binnen het domein van chronische pijn. Hij werkt momenteel als onderzoeker in het Kenniscentrum Adelante Revalidatiecentrum en aan de Universiteit Maastricht. Hij is o.a. auteur van het boek "Graded Activity, een gedragsmatige behandelmethode voor paramedici" en recent van het KNGF-Standpunt Fysiotherapie bij patiënten met pijn. Tevens is hij hoofdredacteur van het Nederlandstalig Tijdschrift voor Pijn & Pijnbestrijding. Namens het KNGF zit hij in de Pijn Alliantie Nederland, een multidisciplinaire organisatie van wetenschappelijk beroepsverenigingen, samen met patiëntenorganisaties, die zich ten doel heeft gesteld het wetenschappelijk pijnonderzoek en behandeling in Nederland te bevorderen en te verbeteren. Momenteel is hij vanuit Adelante, in samenwerking met de 1e lijn, bezig met het inrichten van een Netwerk Pijnrevalidatie in de regio Zuid-Oost Limburg.

   Sandra van Hogen - Koster
Sandra is opgeleid als verpleegkundige bij de HBO-V in Groningen en heeft daarna gewerkt in het UMCG en vervolgens als jeugdverpleegkundige bij de GGD en bij MST. Hier is ze in 2007 afgestudeerd als verpleegkundig specialist binnen de Thoraxchirurgie. In 2011 is ze gepromoveerd op het onderwerp delier binnen de Thoraxchirurgie. Sinds 2013 is ze naast haar werk bij MST ook werkzaam bij Saxion en richt daar vooral haar aandacht op vitaliteit, voeding, Positieve Gezondheid en leefstijl. Sinds 2019 is ze binnen Saxion hoofdopleider binnen de Master Advanced Nursing Practice en sinds 1 november 2021 is ze daar lector Positieve Gezondheid, Leefstijl en Leiderschap.

 Ruben Lenten
Ruben Lenten (34) was - onder meer door het uitvinden van de megaloop - een van 's werelds meest beruchte en graag geziene kiters. Een aantal heftige blessures en lymfeklierkanker gooiden roet in zijn professionele carriere, maar Ruben heeft ook het talent om zijn tegenslagen ten goede te keren. Met zijn positieve levenshouding, kiteboard clinics en happy tunes inspireert hij nog steeds talloze mensen over de hele globe. 
Palmares:
2e PKRA Freestyle World Tour 2005
1e Red Bull King of the Air 2005
3e Red Bull King of the Air 2017
Host Len10 Experience
Host Red Bull Megaloop

 Rob Lindeman
Rob Lindeman is sinds 2019 als anesthesioloog werkzaam bij OCON. De jaren hiervoor heeft hij gewerkt als cardio-anesthesioloog in het LUMC en in het Thorax Centrum Twente van het MST. Hij heeft zich al die jaren bezig gehouden met het optimaliseren van de operatie uitkomsten. Daarbij werd het steeds duidelijker dat de grootste winst te behalen is in het optimaliseren van de keten processen en in het verbeteren van de conditie van de patiënt voor de operatie. Vanuit deze kennis is OCON in 2019 begonnen om de zorg anders in te delen, gericht op een sneller herstel in de eerste dagen en weken na de operatie. Op deze manier heeft de organisatie een uniek zorgproces opgebouwd en zal dit verder blijven ontwikkelen, waarbij ook de patiënten participatie steeds groter wordt.

           Erwin Veldhuis
Erwin Veldhuis is opgeleid als verpleegkundige en heeft zich daarna gespecialiseerd tot IC-verpleegkundige en vervolgens tot physician assistant. Hij heeft als verpleegkundige achtereenvolgens gewerkt bij Medisch Centrum Haaglanden en Medisch Spectrum Twente. Als physician assistant werkte hij op De Cardiothoracale Intensive Care van het MST en sinds 2019 is hij werkzaam bij OCON. Met enige regelmaat levert hij een bijdrage als gastdocent.

 Wouter Snellers
Wouter heeft in 2002 de opleiding fysiotherapie aan Saxion Enschede voltooid, waarna hij in 2009 de master Manuele Therapie aan de SOMT Amersfoort heeft afgerond. Enkele jaren later heeft hij tevens aan de SOMT de masterclass Extended scope therapeut gevolgd.
Vanaf 2010 is Wouter werkzaam bij OCON als advanced spine pratitioner en sinds dit jaar is hij tevens coördinator van de afdeling fysiotherapie bij OCON.

Albert van Houten
Albert van Houten heeft zijn studie Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in 2010 voltooid waarna hij zich gespecialiseerd heeft in de orthopedie. Dit vond plaats bij de St. Maartenskliniek, Radboudumc en Rijnstate ziekenhuis. Sinds 2019 is hij verbonden aan OCON en zijn aandachtsgebieden zijn sportletsels van de knie, arthroscopie van de knie en knieprothesiologie.

 Marianne Horn
Marianne Horn (1959) is opgeleid als operatieassistent en klinisch epidemioloog. Sinds 2018 is zij werkzaam bij Zorginstituut Nederland en betrokken bij het Zinnige Zorg-project Klachten vanuit de lage rug. Vanaf 2021 is zij de projectleider. Het project bevindt zich inmiddels in de implementatiefase. Samen met de betrokken partijen werkt zij aan de implementatie van de zogeheten verbeterafspaken. Deze afspraken zijn in een eerdere fase van het project vastgesteld.

 Michiel Trouw
Michiel Trouw is extended scope fysiotherapeut en master manueel therapeut. Hij heeft een eigen praktijk in Hengelo, gespecialiseerd in wervelkolomproblematiek en hoofd-/halsklachten.
De grootste drijfveer van Michiel binnen zijn vak is samenwerking door de lijnen en disciplines heen rondom de problematiek van de patiënt. Hij is reeds meerdere jaren betrokken bij het opzetten van een vernieuwende manier van omgaan met wervelkolomonderzoek en -behandeling, samen met anderen.
Naast deze taken geeft hij (internationaal) les aan artsen en fysiotherapeuten en is hij mede-eigenaar en trainer bij CrossFit Hengelo.
 

Algemene informatie

Locatie
U Parkhotel
De Veldmaat 8
7622 NM ENSCHEDE
Het U Parkhotel bevindt zich op de campus van Universiteit Twente

Kosten
€ 75,00 
Bij annulering tot vier weken voorafgaande op het symposium bent u € 25,00 verschuldigd, daarna het volledige bedrag.  
Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden. Bij verhindering kan een collega in uw plaats deelnemen.

Accreditatie
Wordt aangevraagd bij ABC1, Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister en KNGF register Algemeen Fysiotherapeut

Secretariaat
Het secretariaat van de Dr G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 553.
Telefoon: 053 – 489 24 09.

Aanmelden
Via de aanmeldknop. U ontvangt per mail een bevestiging en factuur.
Er zijn per beroepsgroep een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mocht het maximum voor een bepaalde groep zijn bereikt, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst en de mogelijkheid bestaat dat u op een later moment alsnog kunt deelnemen.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl