Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
29 november 2023

Medicatie in de Tandheelkunde

Datum:

Woensdag 29 november 2023 

Locatie:

Van der Valk Hotel Deventer
Birnieweg 4
7418 HH  DEVENTER

Tijd:

18.00 - 21.45 uur

Kosten:

€ 265,00

Doelgroep:

Tandartsen

Toelichting

Patiënten worden steeds ouder. Met het ouder worden komen er gebreken en deze gebreken worden vaak behandeld met geneesmiddelen. Tijdens deze avond zal de focus liggen op de drie geneesmiddelengroepen die directe consequenties kunnen hebben op een tandheelkundige behandeling. Aan bod komen antibiotica, anticoagulantia en antiresorptia. Van deze geneesmiddelen zal het werkingsmechanisme en de consequenties voor de tandheelkundige behandeling worden besproken. Aan de hand van de recente literatuur en huidige richtlijnen krijgt men handvatten hoe om te gaan met deze geneesmiddelen in de praktijk. 

Programma

18.00 uur

Inloop met een buffet

19.00 uur

Introductie in geneesmiddelengebruik

19.15 uur

Antibiotica in de tandheelkunde

19.55 uur

Antistolling in de tandheelkunde

20.30 uur

Pauze

20.45 uur

Medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak

21.30 uur

Discussie

21.45 uur

Afsluiting met aansluitend een borrel


Docent

Docent is Willem Rademacher, hij is MKA-chirurg in UMC Amsterdam. Zijn specialisatie is onder andere gericht op de oral medicine. In 2022 spendeerde hij enkele maanden in Boston voor een verdieping in de oral medicine. Recent promoveerde hij op het onderzoek naar consequenties van geneesmiddelengebruik in de tandheelkunde. Hierin lag de focus op peri-orale bijwerkingen, antibiotica en antistolling. 


Algemene informatie

Plaats:
Van der Valk Hotel Deventer
Birnieweg 4
7418 HH  DEVENTER

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt € 265,00. Inbegrepen zijn de kosten voor de koffie/thee, buffet en de borrel na afloop. Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Accreditatie:
Wordt aangevraagd bij KRT

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. U ontvangt de bevestiging en de factuur per mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 553.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl