Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
20 mei 2019

Medicatiebeoordeling voor specialisten ouderengeneeskunde

Datum:

Maandag 20 mei 2019

Locatie:

U-parkhotel

Tijd:

09.00 - 17.00 uur

Kosten:

€ 315,00 (de cursus is StiPCO geaccrediteerd)

Aantal deelnemers:

maximaal 20

Doelgroep:

Specialisten ouderengeneeskunde, openbare en ziekenhuisapothekers, physician assistants en verpleegkundige specialisten

Toelichting

De richtlijn Polyfarmacie bij ouderen (2012) vertelt u hoe en bij welke  patiënten u een medicatiebeoordeling moet doen. Het overgrote deel van uw verpleeghuispatiënten valt binnen de doelgroep van deze richtlijn. Omdat het jaarlijks uitvoeren van een medicatiebeoordeling bij kan dragen aan het voorkomen van gezondheidsschade hecht de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) er grote waarde aan dat verpleeghuispatiënten minimaal een keer per jaar medicatiebeoordeling krijgen

Hoe u dit het beste -samen met uw apotheker- doet leert u tijdens de nascholing 'Medicatiebeoordeling voor specialisten ouderengeneeskunde'. Het IVM ontwikkelde deze nascholing speciaal voor specialisten ouderengeneeskunde.

Deze nascholing bestaat uit een dag (2 dagdelen) nascholing in Enschede

Een belangrijke succesfactor bij medicatiebeoordeling is een goede afstemming tussen voorschrijver en apotheker. Als het enigszins mogelijk is adviseren we u om de nascholingsdag samen met uw beleverend apotheker te volgen. In deze nascholing staat het werken met (eigen) casuïstiek centraal. Ook is er aandacht voor implementatie van de medicatiebeoordelingen in het eigen verpleeghuis.

Docent is Paul Geels, adviseur bij het IVM en als arts werkzaam in een verpleeghuis.

Resultaat
Na afronding van de nascholing:
• kent u de effecten van het ouder worden op de werking van geneesmiddelen
• beschikt u over de vaardigheden om een goede farmacotherapeutische anamnese af te (laten) nemen bij     de patiënt/mantelzorger
• kunt u de wensen van de patiënt/vertegenwoordiger betreffende het medicatiegebruik meewegen in de medicatiebeoordeling
• kunt u een gestructureerde farmacotherapeutische analyse uitvoeren
• kunt u het farmacotherapeutische behandelplan formuleren en aanpassingen daarin voorstellen en bespreken met de patiënt en/of diens familie
• weet u - ook van collega's - wat in de praktijk de valkuilen zijn bij medicatiebeoordeling en hoe deze voorkomen kunnen worden
• beschikt u over praktische vaardigheden om medicatiebeoordeling in de dagelijkse praktijk uit te voeren
• heeft u handvatten om in uw verpleeghuis de implementatie van medicatiebeoordelingen vorm te geven

Bijzonderheden
Deelnemers waarderen deze nascholing gemiddeld met een 8,6.
Reacties: 
Prima, weer up-to-date!
Meest waardevol: de casussen en de Start/Stopp-criteria
Flexibele houding + wisselwerking met de groep erg fijn. Creëert veilig klimaat waarin open communicatie vanzelf ontstaat.
Nuttig en leerzaam. Ook praktisch. Het was daarnaast erg fijn dat het samen met de apothekers was, zowel formeel als ook op de informele momenten, we kijken maar zo zelden bij elkaar in de keuken…

Programma

09.00 uur

Ontvangst met koffie, thee

09.30 uur

Start programma
• geneesmiddelen en vermijdbare ziekenhuisopnames
• farmacokinetiek
• medicatiebeoordeling: wat en waarom?
• patiëntselectie
• hulpmiddelen farmacotherapeutische anamnese
• start- en stopcriteria
• anticholinerge medicatie
• vastleggen van de medicatiebeoordeling
• rollen van verschillende betrokkenen bij een medicatiebeoordeling
• oefenen casuïstiek
• implementatie in het verpleeghuis

17.00 uur

Afsluiting


In het programma zijn koffie/theepauzes en een lunchpauze van 12.15 - 13.00 uur

Algemene informatie

Plaats:
U-parkhotel op het terrein van de Universiteit Twente te Enschede.

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt € 315,00. Inbegrepen zijn de kosten voor de koffie/thee en lunch. Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Accreditatie:
• Accreditatiebureau Cluster 1: 6,00 punten
• KNMP: 5,50 punten
• NAPA: 6,00 punten
• NVZA: 6,00 punten
• Register Verpleegkundig specialisten: 6,00 punten
• StiPCO: 5,50 punten

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. U ontvangt de bevestiging en de factuur per mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 525.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@misc.utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl