Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
25 januari 2021

Nascholing apothekers: Pijnbehandeling en Opioïdverslaving 

Datum:

Maandag 25 januari 2021

Locatie:

U-Parkhotel 

Tijd:

08.45-12.45 uur 

Kosten:

€ 195,00  

Aantal deelnemers:

max. 20 

Toelichting

*Vanwege de coronacrisis is deze cursus uitgesteld. Wanneer het weer mogelijk is organiseren wij deze cursus opnieuw.

Deze nascholing probeert inzicht te verschaffen in 1. de behandeling van pijn (o.a. NHG- Standaard), 2. verslaving aan pijnmedicatie (vnl opioïden) en 3. de rol van de apotheker hierbij.

In de media is er (terecht) sinds enige tijd veel aandacht voor opioïdgebruik en verslaving. Vaak als gevolg van de behandeling van (ernstige/chronische pijn). De eerste lijn wordt verweten te vaak en te laagdrempelig herhaalrecepten voor te schrijven/af te leveren. Sinds 2018 is er de NHG-Standaard Pijn die concrete adviezen voor de behandeling van pijn geeft.

Deze cursus probeert meer inzicht te verschaffen in de omvang en ernst van het probleem van verslaving aan pijnmedicatie. Aansluitend hierop zal ook de aanpak van medicatie (opioïd) verslaving worden besproken. Als onderdeel hiervan zal er ook aandacht zijn voor opioïdrotatie en opioïdafbouw. Maar vooral ook aandacht voor de bijdrage van de apotheker hierin; medicatie check, hulp bij signaleren opioïdmisbruik, hulp bij communicatie met de patiënt, hulp bij medicamenteuze pijnbehandeling, hulp bij afbouw en bij stoppen met medicatie, nazorg patiënt, etc.

Deze nascholing wordt georganiseerd in samenwerking met POA (Postacademisch Onderwijs Apothekers)

Cursusleiding:
Dhr. drs. R.H.T. Ashruf, verslavingsarts, Brijder Verslavingszorg/Parnassia Zoetermeer

Doelgroep:
apothekers (openbare farmacie, industrie en ziekenhuisfarmacie)

Programmacommissie Dr G.J. van Hoytema Stichting:
- Ilse Hövels-Harmelink, apotheker
- Chantal Jansen-Olimulder, apotheker
- Renate Jurgens, apotheker
- Peter Menno Komduur, apotheker

Programma

08.45 uur

Ontvangst met koffie, thee

09.15 uur

Start programma

10.30 uur

Pauze

10.45 uur

Vervolg programma

12.45 uur

Afsluiting 

Algemene informatie

Plaats:
U-Parkhotel (gebouw 45) op het terrein van de Universiteit Twente te Enschede.

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt € 195,00. Inbegrepen zijn de kosten voor de koffie/thee. Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden  

Accreditatie:
openbaar apotheker: 3,5 accreditatie-uren toegekend

Farmaceutisch handelen: 60%
Kennis en wetenschap: 20%
Samenwerking: 20%

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. U ontvangt de bevestiging en de factuur per mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 553.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl