Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
31 maart 2020

Nascholing voor bedrijfs- en verzekeringarts: depressie en werk

Deze bijeenkomst gaat niet door

Datum:

dinsdag 31 maart 2020

Locatie:

U Parkhotel, Universiteit Twente, Enschede

Tijd:

15.30 - 20.00 uur

Kosten:

€ 215,00

Accreditatie

3 uur bij het ABSG

Inleiding

Al jaren staat depressie in de top vijf van aandoeningen met de hoogste ziektelast. De aandoening zorgt voor hoge ziektekosten. € 1,6 miljard (in 2011); dat is ruim 8% van de totale kosten voor psychische aandoeningen en 2% van de totale kosten van de gezondheidszorg.

Kosten voor ziekteverzuim en verminderd functioneren op het werk: € 1,8 miljard per jaar; daarmee is depressie de duurste aandoening. Depressie komt vaak voor: 18,7% van de volwassenen heeft ooit in het leven een depressie meegemaakt – dat is 1 op de 5 (13,1% mannen en 24,3% vrouwen).  Depressie komt vaker voor bij lager opgeleiden, alleenstaanden, werklozen of arbeidsongeschikten en personen met een lager inkomen.

En dan moeten we niet de impact op het persoonlijk leven vergeten, en de consequenties voor familie en naasten.  

In deze nascholing gaan we nader in op:

 • De diagnostiek voor zover van belang voor BA en VA
 • Richtlijn depressie: gezamenlijke richtlijn van BA en VA (2016)
 • Waar eindigt depressie, waar begint burnout?        

LEERDOELEN:
De bedrijfs- en verzekeringsarts die de nascholing “Depressie en Werk” heeft gevolgd: 

 • is op de hoogte van de meest recente richtlijnen rond depressie en werk
 • kent de vigerende diagnostiek en behandelingen
 • kent de onderzoeksmethoden waarmee de bedrijfsarts en verzekeringsarts een werkdiagnose kunnen stellen
 • weet hoe het risico op suïcide beoordeeld wordt
 • kan de belastbaarheid beoordelen
 • kent de interventies waarmee de bedrijfsarts de werknemer kan begeleiden bij terugkeer naar werk
 • weet welke werkgerelateerde aspecten de terugkeer naar werk belemmeren of juist bevorderen
 • weet welke onderdelen van de behandeling (inclusief medicatie) de reïntegratie kan belemmeren of bevorderen

Programma

15:30 uur

Ontvangst met koffie en thee

16:00 uur

Opening
Piet Kroon

16:05 uur

Depressie: epidemiologie en diagnostiek, behandeling en reïntegratie
Diedrik Buiten

16:50 uur

Richtlijn Depressie en Werk voor de BA en VA
Marjolein Bastiaanssen
Feico Zwerver

17:30 uur

Pauze waarin een maaltijd wordt geserveerd

18:15 uur

Richtlijn Depressie en Werk voor de BA en VA
Marjolein Bastiaanssen
Feico Zwerver

19:00 uur

Casuïstiek
Marjolein Bastiaanssen en Feico Zwerver

19.55 uur

Evaluatie
Piet Kroon

20:00 uur

Afsluiting

Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een drankje en een hapje.

Inleiders

Diedrik Buiten, psychiater MST, Enschede

Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts en instituutsopleider Radboudumc, Nijmegen

Feico Zwerver,  verzekeringsarts UWV

Algemene informatie

Locatie: 
Enschede, Universiteit Twente
U Parkhotel (gebouw 45)
De Veldmaat 8, 7522 NM  ENSCHEDE

Kosten:
€ 215,00 
Inbegrepen zijn de kosten voor de koffie/thee en maaltijd. Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Syllabus:
De syllabus krijgt u ongeveer een week voor de cursus als een pdf per mail toegestuurd gelijk met de bevestiging van deelname en de factuur.

Accreditatie:
3 uur bij het ABSG

Aanmelden:
Via de knop aanmelden.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw De Vrijhof, kamer 525.
Postbus 89, 7500 AB Enschede
Tel: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl