Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
8 april 2019

Oncologische pijn   

Datum:

Maandag 8 april 2019

Locatie:

Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN  HENGELO

Tijd:

18.00 - 21.15 uur

Doelgroepen:

Huisartsen, paramedici, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Kosten:

€ 125,00

Toelichting

Veel vormen van kanker zijn steeds beter te behandelen. Daardoor blijven meer patiënten met kanker langer in leven. Dat is uiteraard goed nieuws. Maar helaas is het wel zo dat veel patiënten worstelen met pijnklachten. Ruim de helft van de patiënten met kanker krijgt met pijn te maken. Pijn bij kanker is daarmee een toenemend probleem en dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven.

Bij het vaststellen van de ziekte heeft 30 tot 40% van de patiënten matige tot ernstige pijn. Tijdens de behandeling neemt dit percentage toe tot 60% in een vergevorderd of terminaal stadium. Helaas heeft vandaag de dag nog steeds bijna 50% van de patienten pijn ten gevolge van kanker.

Er zijn verschillende redenen voor onderbehandeling. Dat kan komen door onvoldoende aandacht voor pijn of onvoldoende kennis van de hulpverleners over analgetica en specifieke behandelmogelijkheden binnen een pijncentrum. Ook kan de patiënt zijn pijn verzwijgen, uit angst dat dit invloed heeft op het verloop van een behandeling.

Pijn is een complex biopsychosociaal fenomeen met een zeer subjectief karakter waarbij alleen de patiënt kan aangeven hoe deze pijn ervaren wordt. Het meten van pijn geeft belangrijke informatie over de noodzaak de aanwezige pijn te behandelen of medicatie aan te passen. Met kennis over de verschillende soorten pijn en hun specifieke behandelmogelijkheden zal bij een groot deel van de patiënten hun pijn beter onder controle te krijgen zijn.

Voor alle zorgverleners die met patiënten met kanker in contact komen is het van belang gedegen kennis over pijn en de werking van pijnmedicatie te hebben. Deze kennis is een waardevolle ondersteuning ten aanzien van de patiënt. Het zal de patiënt vertrouwen geven waardoor angst en stress rondom pijn verminderd zal worden. Daarnaast is het belangrijk te weten welke mogelijkheden er zijn om zo nodig de patiënt de weg te kunnen wijzen naar gespecialiseerde pijnzorg.

Programma

17.15 uur

Inschrijving met soep en broodjes

18.00 uur

Algemene informatie over pijn
Sandra de Gooijer, verpleegkundig specialist i.o. Nocepta
Om pijn adequaat te kunnen behandelen is kennis over de verschillende soorten pijn van belang. Tijdens deze presentatie wordt het verschil tussen nociceptieve, neuropatische en gemengde pijn duidelijk en hun specifieke farmacologische behandelmogelijkheden.

19.00 uur

TENS bij oncologische pijn en bij neuropatische pijn als gevolg van chemotherapie
Berry Bloem, product specialist Schwa-Medico Nederland B.V.
Wat is TENS en hoe werkt het bij oncologische pijn en bij polyneuropathie ten gevolge van chemotherapie.

19.30 uur

Pauze

19.45 uur

Interventionele behandeling van oncologische pijn
Cees Robers, anesthesioloog Nocepta
Anesthesiologische pijnbestrijdingstechnieken nemen een specifieke plaats in binnen de behandeling van pijn bij kanker. Verschillende richtlijnen pleiten voor het sneller toepassen van een interventionele behandeling waardoor de kwaliteit van leven bij een aanzienlijk deel van de patiënten kan verbeteren. Er zijn twee grote categorieën van behandeltechnieken, de epidurale en spinale medicatietoediening en de specifieke zenuwblokkade. Er wordt duidelijk gemaakt welke behandelingen er binnen de pijnkliniek mogelijk zijn en wanneer de patiënt in aanmerking komt voor een behandeling.

20.45 uur

Pijn en betekenisgeving vanuit verpleegkundig perspectief
Carla Hemmelder, verpleegkundig specialist palliatieve zorg Carintreggeland en ZGT
Als de ziekte niet te genezen is verandert het behandeldoel naar optimale symptoomcontrole. Maar herkennen we de vraag achter de vraag? En hoe gaan we hierover in gesprek met patiënten en naasten?

21.15 uur

Afsluiting

Algemene informatie

Datum:
Maandag 8 april 2019

Plaats: 
Van der Valk Hotel Hengelo 
Bornsestraat 400
7556 BN  HENGELO

Kosten:
€ 125,00  
Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden

Accreditatie:
Geaccrediteerd door accreditatiecommissie KNGF voor het kwaliteitsdeel van het CKR, onder accreditatienummer 27706, .
Geaccrediteerd door Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister onder ID nummer 354203.
In behandeling bij Stichting ADAP.
Bij voldoende deelname wordt accreditatie aangevraagd bij ABC1, VSR, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V en V en Register Zorgprofessionals.
U ontvangt na de cursus het bijbehorende certificaat. Uw punten worden automatisch bijgeschreven.

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. 

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 525.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@misc.utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

Postbus 89
7500 AB Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl