Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
4 juni 2021

Symposium: Orofaciale pijn, slaapverwekkend?

Datum:

4 juni 2021

Tijd:

12.30 - 17.45 uur

Locatie:

Van der Valk Hotel De Cantharel
Van Golsteinlaan 20
7339 GT  APELDOORN

Kosten:

€ 250,00 tandartsen en orthodontisten
€ 195,00 fysiotherapeuten
€ 150,00 deelname on-line

Doelgroepen:

Tandartsen, orthodontisten en fysiotherapeuten  die zich hebben bekwaamd in orofaciale pijn en slaapstoornissen

Toelichting

Slaap krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht van tandartsen en fysiotherapeuten. Het ervaren van pijn komt relatief vaak voor bij een verstoorde slaap en bruxisme. In het symposium 'Orofaciale pijn, slaapverwekkend?' gaan we in op de centrale rol die slaap speelt bij orofaciale klachten. Professionals uit de tandheelkunde, fysiotherapie en kaakchirurgie zullen in dit symposium een aantal interessante vragen beantwoorden. Wat is een gezonde slaap en wanneer is deze verstoord? Waarom is de slaapkwaliteit van een patiënt met orofaciale pijn van belang voor de behandelaar? Wat is de relatie tussen bruxisme en slaapapneu? Wanneer pas je een opbeetplaat toe en welke is dan het meest geschikt? 

Deskundige sprekers werkzaam aan de ACTA, Radboud Universiteit Nijmegen, UMCG en Ziekenhuis Groep Twente nemen u aan de hand van boeiende en herkenbare casuïstiek mee in het onderwerp. Naast de theorie wordt in het symposium een klinische vertaalslag tussen de wetenschap en de praktijk gemaakt.

Dit symposium wordt gehouden bij Van der Valk Hotel De Cantharel in Apeldoorn, maar kan ook on-line worden gevolgd. Als u zich via de site heeft aangemeld om thuis het symposium te volgend dan ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan het symposium een link via welke u de presentaties kunt volgen. Direct na het symposium ontvangt u enkele vragen over de inhoud van de presentaties. Deze dient u te beantwoorden als bewijs dat u deelnemer was aan het symposium zodat vervolgens de accreditatiepunten kunnen worden bijgeschreven.

Programma

12.30

Inschrijving met een lunch13.30 uur

Slapen en classificatie van slaapstoornissen
Slaapapneu en MRA, C-pap, welke keuze maak je?
Dhr. Martijn Nuis,  physician assistant - somnoloog ZGT
Leerdoelen:


 • U leert dat er meer slaapstoornissen zijn dan alleen OSAS
 • U leert wat de meest voorkomende slaapstoornissen zijn

14.15 uur

Bruxisme, klinische vertaalslag voor de fysiotherapeut  
Mevr. dr. Simone Gouw, orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut en fysiotherapeut-gnatholoog

Leerdoelen:


 • Inzicht krijgen in de voor de fysiotherapeut relevante aspecten binnen het fenomeen bruxisme
 • Het leren in kaart te brengen van een patiënt met vermoeden van bruxisme of bruxisme als beïnvloedende factor voor pijn- en disfunctieklachten in het bovenste lichaamskwadrant (onder andere risicofactoren en associaties tussen kaak en nek) 
 • Kennis verkrijgen over een adequatie behandeling van een patiënt waarbij bruxisme een rol speelt en in indien nodig samenwerken met de relevante zorgverleners.   

14.45 uur

Bruxisme, klinische vertaalslag voor de tandarts, opbeetplaat?  
Mevr. dr. Stanimira Sparreboom-Kalaykova, tandarts-gnatholoog en universitair docent Radboud UMC

Leerdoelen: 


 • U leert over de huidige inzichten omtrent de (patho)mechanismen en mogelijke consequenties van slaapbruxisme
 • U leert over het behandelbeleid bij slaapbruxisme
 • U leert over de dos & don’ts bij het toepassen van opbeetplaattherapie bij slaapbruxisme

15.15 uur

Pauze


15.45 uur


Orofaciale pijn, slaapverwekkend?
Mevr. dr. Ghizlane Aarab, tandarts-gnatholoog, universitair hoofddocent ACTA, tandarts-slaapgeneeskundige

Leerdoelen: 


 • U kunt de slaapklachten bij chronische orofaciale pijnpatiënten benoemen
 • U kunt de relatie tussen chronische orofaciale pijn en slaapkwaliteit uitleggen
 • U heeft kennis  van de diagnostiek en behandeling van slaapproblemen bij chronische orofaciale pijnpati:enten

16.15 uur

Dentogene pijn of toch TMD? Diagnostiek als het even niet zo duidelijk is
Dr. Nico van Bakelen, MKA-chirurg UMCG 

Leerdoelen:


 • U krijgt inzicht in de verschillende oorzaken van pijn (dentaal en/of TMD?) en kunt anamnestisch onderscheid hiertussen maken
 • U kunt lichamelijk onderzoek gericht op pijn, inclusief kaakgewrichtsonderzoek in de juiste volgorde uitvoeren
 • U krijgt inzicht in wat te doen als de oorzaak niet duidelijk is en naar wie eventueel door te verwijzen 

16.45 uur

Casuïstiek orofaciale pijn en slaap
- Mevr. drs. Monique Bot, fysiotherapeut-gnatholoog Radboud UMC
- Mevr. drs. Jeanne Baggen, tandarts-gnatholoog ACTA

Leerdoelen:
 • Orofaciale neuropathische pijn in de tandartspraktijk; kijk ook naar de spieren
 • Het toepassen van het Biopsychosociale model
 • Van 'kiespijn is odontogeen tot het tegendeel bewezen is' naar 'indien geen odontogene oorzaak van de pijn is te vinden: geen diagnose, geen therapie!'

17.30 uur

Vragen en discussie17.45 uur

Afsluiting met aansluitend een borrel

Sprekers

Drs. Ina Alberts, moderator
Ina is fysiotherapeut-gnatholoog en mede-eigenaar van Fysiosmile, praktijk voor orofaciale therapie. Ze heeft met succes de masteropleiding Manuele Therapie afgerond met als specialisatie de orofaciale therapie. Na het behalen van de driejarige universitaire opleiding gnathologie aan de faculteit Tandheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Radboud Nijmegen, was zij een van de drie eerste fysiotherapeut-gnathologen in Nederland. Ze is als parttime docent verbonden aan de Hogeschool Saxion en de SOMT University of Physiotherapy Amersfoort. Ze werkt vanuit een multidisciplinaire visie nauw samen met kaakchirurgie en andere specialismen in zowel ZGT als het MST. Om de samenwerking optimaal en praktisch te kunnen realiseren heeft Fysiosmile in beide ziekenhuizen een vestiging.
Ina is een succesvolle vakvrouw die zich laat kenmerken door de termen betrokkenheid, multidisciplinaire aanpak, evidence based, doelgericht en een behandelen vanuit de totale mens achter het fysieke probleem.


  Martijn Nuis, physician assistant longgeneeskunde
Martijn is in 1999 afgestudeerd als longfunctieanalist in het MST en hij kreeg in die periode steeds meer te maken met slaapapneu-patiënten. Samen met een van de longartsen heeft hij daar destijds een OSAS-poli opgezet waarin de patiënten werden begeleid met CPAP apparatuur. Van 2007 tot 2012 heeft hij als teamleider bij een home care provider gewerkt en vanuit daar OSAS poli's in diverse ziekenhuizen opgezet. In 2015 is hij afgestudeerd als physician assistant (PA) longgeneeskunde in het ZGT en in 2017 afgestudeerd als somnoloog. Nu werkzaam als PA-somnoloog in het slaapcentrum in het ZGT waarbij hij gespecialiseerd is in ademhalingsgerelateerde slaapstoornissen.

Dr. Simone Gouw
Simone is in 2009 afgestudeerd als fysiotherapeut, waarna zij zich verder specialiseerde in de orofaciale en psychosomatische fysiotherapie. Na het afronden van beide opleidingen (waarvan één masteropleiding) in 2012, kreeg zij de mogelijkheid om als fysiotherapeut de opleiding Gnathologie op de afdeling Tandheelkunde van de Radboud UMC Nijmegen te starten. Vanuit het wetenschappelijke deel van deze opleiding startte zij met haar promotieonderzoek naar bruxisme. In 2015 studeerde zij af als fysiotherapeut-gnatholoog en op 8 mei 2019 promoveerde zij op haar proefschrift 'Bruxism and physical therapy - a physio-logical perspective'.  Zij werkt momentaal als orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut op het Academie Instituut en als wetenschappelijk docent binen de opleiding Gnathologie. In haar onderzoek werkte zij onder andere met polysomnografisch onderzoek in samenwerking met de afdeling Klinische Neurofysiologie. Zij is tevens betrokken bij het masteronderwijs op de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Universiteit van Gent. Zij is een van de schrijvers van het herziene beroepsprofiel van de orofaciaal fysiotherapeut. 

 Dr. Stanimira Kalaykova
Stanimira studeerde af als tandarts in 2003, waarna zij in 2006 de differentiatieopleiding tot tandarts-gnatholoog voltooide (ACTA, Orale Kinesiologie / Orofaciale Pijn en Disfunctie). In september 2010 verdedigde zij aan ACTA / UVA haar proefschrift op het onderwerp "Functiestoornisscen van het kaakgewricht". In de periode 2009-2011 werkte zij tevens als tandarts-gnatholoog op CBT van LUMC en de Verwijspraktijk Endodontologie en Gnathologie in Hoorn. Sinds eind 2011 is zij werkzaam als tandarts-gnatholoog en universitair docent aan de Afdeling Tandheelkunde van Radboud UMC in Nijmegen. Daar is zij onder andere hoofd van de postinitiële opleiding Gnathologie. Sinds begin 2019 is zij bestuurslid van de NVGPT. De focus van haar werk ligt op het gebied van orofaciale pijn en disfuncties, met name in bijzondere zorggroepen. 
 

  Dr. Ghizlane Aarab
Ghizlane is parttime werkzaam als universitair hoofddocent bij de sectie Orofaciale pijn en dysfunctie van het Academisch Medisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Zij doet onderzoek, verzorgt onderwijs en behandelt patiënten in het kader van de gnathologie en de tandheelkundige slaapgeneeskunde op deze afdeling. Zij is tevens werkzaam in haar privé-praktijk als algemeen practicus met de focus op TMD / orofaciale pijn, restauratief herstel van ernstige gebitsslijtage en de tandheelkundige slaapgeneeskunde. Zij is in 2010 erkend als tandarts-gnatholoog door de Nederlandse Vereniging van Gnathologie van Prothetische Tandheelkunde (NVGPT). In 2011 heeft zij haar proefschrift met de titel 'Mandibular advancement device therapy in obstructive sleep apnea' verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in 2014 erkend als 'tandarts-slaapgeneeskundige' door de Nederlandse Vereniging van de Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS). Ghizlane is voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de American Academy of Dental sleep Medicine (AADSM) en lid van de wetenschappelijke commissie van de NVTS. Daarnaast is zij lid van de redactieraad van de 'Journal of Dental Sleep Medicine'. Ghizlane houdt regelmatig voordrachten voor verschillende doelgroepen in het binnen- en buitenland.

Dr. Nico van Bakelen
Nico van Bakelen (1979) is sinds 2017 werkzaam als staflid kaakchirurg bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zijn specifieke aandachtsgebieden zijn de aangezichtstraumatologie en de temporomandibulaire gewrichtsproblematiek en –chirurgie. Een fellowship m.b.t. de kaakgewrichten werd in 2019 voltooid. Naast de klinische patiëntenzorg en de specialistenopleiding MKA-chirurgie, is hij tevens betrokken bij diverse onderzoekslijnen op bovengenoemde aandachtsgebieden. Verder verzorgt hij onderwijs voor studenten tandheelkunde en mondzorgkunde. 

Drs. Jeanne Baggen
Jeanne heeft in 1983 de studie Tandheelkunde afgerond aan de KU Nijmegen en vanaf 1983 is werkzaam in de algemene praktijk in een eerstelijns Gezondheidscentrum. Sinds 2011 is zij erkend als tandarts-gnatholoog door de NVGPT en als tandarts-slaapgeneeskundige door de NVTS en momenteel lid van de wetenschappelijk en richtlijnen commissie van de NVTS. Jeanne is op Radboud UMC werkzaam als cursusleider en docent PAOT tandarts-slaapgeneeskundige. Zij is lid van het slaapteam van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Daarnaast werkt zij als tandarts-gnatholoog, reeds 6 jaar in een verwijspraktijk voor parodontologie / implantologie / endodontologe en gnathologie in Nijmegen. Tevens is zij werkzaam op het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en is bezig met een promotieonderzoek over TMD-pijn en neuropathische pijn. 

Drs. Monique Bot
Monique (1978) is afgestudeerd als gnatholoog aan de faculteit Tandheelkunde van het Radboud UMC te Nijmegen. Tevens is zij afgestudeerd manueel therapeut aan de medische faculteit van de Vrije Universiteit te Brussel, afgestudeerd kinderfysiotherapeut aan de Hogeschool Rotterdam en afgestudeerd fysiotherapeut aan de Hogeschool Groningen. Ze heeft werkervaring opgedaan in Nederland, België en Oostenrijk binnen eerste en tweede lijnszorg. Daarnaast is zij 8 jaar lang bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie met als portefeuille onderwijs en heeft ze een pre-MBA afgerond. Regelmatig neemt ze nog deel als lid van een NVAO accreditatie commissie. Naast het verlenen van patiëntenzorg en het geven van gastcolleges volgt ze op dit moment een promotietraject op het onderwerp hoofdpijnklachten bij kinderen binnen de vakgroep Orale Functieleer van het Radboud UMC in samenwerking met Wilhelmina Kinder Ziekenhuis in Utrecht.

Algemene informatie

Locatie
Van der Valk Hotel De Cantharel
Van Golsteinlaan 20
7339 GT  APELDOORN

Kosten
€ 250,00 voor tandartsen en orthodontisten
€ 195,00 voor fysiotherapeuten
€ 150,00 deelname on-line
Bij annulering tot vier weken voor 4 juni bent u € 45,00 verschuldigd, daarna het volledige bedrag.  
Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden. Bij verhindering kan een collega in uw plaats deelnemen.

Accreditatie
Geaccrediteeerd bij KNGF (register Algemeen Fysiotherapeut en het register Orofaciaal Fysiotherapeut, accreditatienummer 29115.
Geaccrediteerd door Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister: 4 punten onder ID nummer 425628
3 KRT-punten, ID nummer 425628
Bij deelname on-line worden de punten toegekend nadat de antwoorden op de toegestuurde vragen zijn ingeleverd.

Secretariaat
Het secretariaat van de Dr G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 553.
Telefoon: 053 – 489 24 09.

Aanmelden
Via de aanmeldknop. U ontvangt per mail een bevestiging en factuur.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl