Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
15 december 2023

Parodontologie in de algemene praktijk   

Locatie:

Grand Hotel Karel V
Geertebolwerk 1
3511 XA  UTRECHT

Datum:

15 december 2023

Tijd:

09.00 – 17.00 uur 

Kosten:

€ 495

Aantal cursisten:

maximaal 25

Toelichting

Als tandarts draag je de eindverantwoordelijkheid voor het zorgdoel en voer je de regie uit over het tandheelkundige behandelplan. Hiervoor is het stellen van de juiste diagnose en het indiceren van de best passende therapie cruciaal voor het bereiken van een succesvol resultaat. 

Als het gaat om de parodontologie is het belangrijk te realiseren dat voor het verkrijgen van een gezond en stabiel parodontium het niet bij iedere pocket parodontitis betreft. In deze cursus zal besproken worden in welke situaties er sprake is van parodontitis en wanneer een pocket een tandheelkundige behandeling vereist.

Daarnaast wordt de ratio achter de keuze voor het paro-preventietraject of het paro-traject toegelicht en inzichtelijk gemaakt hoe de klinische effecten van de behandeling tot stand komen. Verder worden de criteria voor een succesvolle uitkomst van de initiële therapie uitgediept en de indicatie voor parodontale chirugie, ofwel niet-chirurgische herbehandeling of juist het beëindigen van het paro-traject verduidelijkt.


Leerdoelen:

De cursist:

  • kent de histologie van het parodontium en begrijpt wat aanhechtingsverlies is 
  • kent de criteria voor de diagnose parodontitis en begrijpt het multicausale karakter 
  • kent de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de parodontale behandeling
  • heeft inzicht in de effecten van preventie en curatie op het ontstoken parodontium
  • heeft inzicht in de beperkingen van de niet-chirurgische parodontale therapie
  • begrijpt de principes van parodontale chirurgie voor een succesvol resultaat

Docent 

Deze cursus staat onder leiding van dr. Schelte Fokkema, parodontoloog en dus tandarts, maar hij is ook mondhygiënist en voert al ruim 25 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch. Daarnaast is hij vooral onderzoeker en heeft hij gedurende zijn gehele carriere zowel zijn wetenschappelijke als klinische skills ingezet om clinici op het gebied van de parodontologie bij en na te scholen. Verder heeft Schelte ook in de initiële opleiding jarenlang het onderwijs parodontologie verzorgd. Momenteel is hij naast cursusdocent ook hoofddocent van de Leergang Parodontolgie, een post-initiële opleiding, die hijzelf ontwikkeld heeft en waarvoor hij verantwoordelijk is voor het curriculum. Schelte is daarnaast een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en modereert of organiseert deze. Ook heeft hij regelmatig zitting (genomen) in besturen, commissies, raden, colleges en werkgroepen

Algemene informatie


Plaats
Grand Hotel Karel V
Geertebolwerk 1
3511 XA  UTRECHT

Kosten
Het cursusgeld bedraagt: € 495 incl. koffie/thee, lunch en borrel.
Bij annulering tot vier voor de cursusdatum bent u € 45,00 verschuldigd, daarna het volledige cursusbedrag.  
Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Bij verhindering kan een collega in uw plaats deelnemen.

Accreditatie
6 KRT-punten, ID nummer 526527
Elke deelnemer ontvangt na afloop van de cursus het bijbehorende certificaat. 

KRT-punten
Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen via PE-online.

Secretariaat
Het secretariaat van de Dr G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 553.
Telefoon: 053 – 489 24 09.

Aanmelden
Via de aanmeldknop. U ontvangt per mail een bevestiging en factuur.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl