Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
15 en 16 september 2023

Parodontologie in de algemene praktijk - Tweedaagse cursus  

Locatie:

Landgoed Hotel 'Het Roode Koper'
Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 82
3852 PV  LEUVENUM

Datum:

15 en 16 september 2023

Tijd:

09.00 – 17.00 uur (2 dagen)

Kosten:

€ 1.250,00 incl. logies, ontbijt, lunch en diner

Aantal cursisten:

20

Toelichting

Als tandarts draag je de eindverantwoordelijkheid voor het zorgdoel en voer je de regie over het tandheelkundige behandelplan. Dit betekent dat je in overleg met de patiënt de te varen koers bepaalt oftewel of je het paro-preventietraject kiest of het paro-traject. Echter bij de behandeling van parodontale problemen is voor de juiste indicatiestelling allereerst een correcte diagnose noodzakelijk, omdat het nu eenmaal niet bij iedere pocket parodontitis betreft.

Daarnaast is het voor een succesvolle uitkomst van de parodontale behandeling belangrijk dat je als tandarts inzicht hebt hoe de klinische effecten van de behandeling tot stand komen. Hiervoor is kennis van een aantal belangrijke biologische principes vereist, waarmee in iedere klinische situatie bepaald kan worden hoe de einddoelen van de parodontale therapie bereikt kunnen worden.

In deze tweedaagse cursus wordt besproken in welke situatie er sprake is van parodontitis en wanneer een pocket een tandheelkundige behandeling vereist. Daarnaast wordt de ratio achter de keuze voor het paro-preventietraject of het paro-traject toegelicht en inzichtelijk gemaakt aan de hand van evidence en practice based kennis

Verder wordt toegelicht waaraan voldaan moet worden om tot een succesvolle uitkomst van de initiële therapie te komen en wanneer parodontale chirurgie, of niet-chirurgische herbehandeling of juist het beëindigen van het paro-traject geïndiceerd is.

Deze cursus wordt aangeboden in de schitterende entourage van Langoed Hotel 'Het Roode Koper' te Leuvenum op de Veluwe waar u geïnspireerd wordt door rust en de natuur en waar de fijnproevers onder de deelnemers ook in het avond programma volledig aan hun trekken komen. 

Leerdoelen:

De cursist:

 • kent de bouw en functie van het gezonde en ontstoken parodontium
 • begrijpt wat aanhechtingsverlies is en de klinische relevantie er van 
 • kent de criteria voor de diagnose parodontitis en begrijpt het multicausale karakter
 • kent de oorzaken voor niet-parodontitis pockets en de bijbehorende behandeling
 • kent de parodontale screeningstest en het paro-preventietraject en het paro-traject
 • kent de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de parodontale behandeling
 • heeft inzicht in de effecten van preventie op het ontstoken parodontium 
 • heeft inzicht in de effecten van curatie op het ontstoken parodontium
 • heeft inzicht in de effecten van de niet-chirurgische parodontale therapie
 • kent de succescriteria voor de parodontale behandeling en begrijpt de relevantie ervan
 • heeft inzicht in de beperkingen van de niet-chirurgische parodontale therapie
 • heeft kennis van de anatomie van gebitselementen en in het bijzonder de radices
 • begrijpt de principes van correctieve parodontale chirurgie voor een stabiel resultaat

Docent 

Deze cursus staat onder leiding van Schelte Fokkema, parodontoloog en dus tandarts, maar hij is ook mondhygiënist en voert al ruim 25 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch. Naast zijn klinische werkzaamheden heeft Schelte gedurende zijn hele carriere educatie op het gebied van parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleiding. Momenteel is hij naast cursusdocent ook hoofddocent van de Leergang Parodontologie, een post-initiële opleiding, die hij ontwikkeld heeft en Schelte verantwoordelijk is voor het curriculum. Schelte is daarnaast een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en modereert of organiseert deze. Verder heeft hij regelmatig zitting (genomen) in besturen, commissies, raden, colleges en werkgroepen.

Algemene informatie


Plaats
Landgoed Hotel 'Het Roode Koper'
Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 82
3852 PV  Leuvenum

Kosten
Het cursusgeld bedraagt: € 1.250,00 incl. logies, ontbijt, lunch en diner.
Bij annulering tot drie maanden voor de cursusdatum bent u € 45,00 verschuldigd, bij annulering tot zes weken voorafgaande aan de cursus € 500,00 en daarna het volledige cursusbedrag.  
Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Bij verhindering kan een collega in uw plaats deelnemen.

Accreditatie
Elke deelnemer ontvangt na afloop van de cursus het bijbehorende certificaat. 

KRT-punten
Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen via PE-online.

Secretariaat
Het secretariaat van de Dr G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 553.
Telefoon: 053 – 489 24 09.

Aanmelden
Via de aanmeldknop. U ontvangt per mail een bevestiging en factuur.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl