Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
Vanaf datum 12 januari 2019

Cursus Preventieassistent 
start 22 september 2018

Locatie:

Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde (CIET)

Datum:

Start zaterdag 22 september 2018

Kosten:

€ 3.500,00   

Aantal cursisten:

16. Deze cursus is volgeboekt.

Deze uitgebreide cursus wordt al meer dan 20 jaar door ons verzorgd.
Het zeer ervaren docententeam, het prachtige Van Hoytema cursuscentrum en het mooie gereviseerde cursusmateriaal zorgen voor een Cursus Preventieassistent van hoogwaardige kwaliteit! In vergelijking met andere aanbieders heeft deze cursus het grootste aantal contacturen. Tevens zijn er minimaal drie en soms vier docenten aanwezig. Dat maakt dat er veel ruimte is voor een uitgebreide persoonlijke begeleiding zodat iedere cursist in staat wordt gesteld om deze opleiding met goed gevolg af te kunnen sluiten en daarna goed in staat is zelfstandig de preventiebehandeling uit te voeren. 
De cursus is erkend door het Register Preventieassistenten. Na het behalen van het diploma Preventieassistent wordt u – indien gewenst – ingeschreven in het Register Preventieassistenten.Het doel van deze cursus is het scholen van ervaren en gemotiveerde tandartsassistenten op het gebied van tandheelkundige preventie en mondhygiëne.
Inhoud van de cursus:

 • update anamnese
 • mondonderzoek weke delen en harde weefsels
 • DPSI score
 • plaquekleurtest
 • patientgericht een plan opstellen voor de preventiebehandeling
 • het geven van voorlichting en instructie mondhygiëne
 • voedingsadvies
 • het verwijderen van supragingivaal tandsteen door middel van ultrasoon apparatuur
 • het verwijderen van supragingivaal tandsteen door middel van handinstrumentarium / scalers
 • het polijsten van gebitselementen
 • het slijpen van scalers H6 / H7 en S204s(d)
 • het (lokaal) appliceren van Fluoride/ Duraphat-applicatie

Daarnaast is er veel aandacht voor professionele houding en –communicatie, ergonomie en praktijkhygiëne.

De cursist doorloopt tijdens de cursus de volgende praktische fasen:

 1. fantoom
 2. pre-kliniek
 3. kliniek
 4. examen

De theoretische onderdelen zijn hierop nauwkeurig afgestemd.

Voor de uitvoering van de taken van de preventieassistent is en blijft de tandarts de eindverantwoordelijke. Tijdens de cursus functioneert de tandarts als coach. Dit houdt in dat hij/zij gedurende 2 dagdelen tijdens de cursus aanwezig dient te zijn en in de praktijk de cursist begeleiding geeft.

De ingangseis voor de Cursus Preventieassistent is minimaal 2 jaar werkervaring of een diploma tandartsassistent met minimaal 1 jaar werkervaring.

Cursusdata

dag 1

Zaterdag 22 september 2018,     09.00 - 16.00 uur

dag 2

Vrijdag 28 september 2018,         13.00- 17.00 uur

dag 3

Zaterdag 6 oktober 2018,             09.00 - 16.00 uur

dag 4

Vrijdag 2 november 2018,            13.00 - 17.00 uur

dag 5

Zaterdag 17 november 2018,       09.00 - 16.00 uur

dag 6

Zaterdag 1 december 2018,         09.00 - 16.00 uur

dag 7

Zaterdag 8 december 2018,         09.00 - 16.00 uur

dag 8

Zaterdag 12 januari 2019,             09.00 - 16.00 uur

dag 9

Zaterdag 26 januari 2019,             09.00 - 16.00 uur 

dag 10

Zaterdag 9 februari 2019,             09.00 - 16.00 uur Examen

dag 11

Zaterdag maart 2019 eventueel voor het herexamen

Op alle cursusdagen zal er voor een lunch worden gezorgd.
Lesdag 7 tot en met 10 indeling in groepen, gezamenlijke lunch voor alle cursisten en patiënten.

De cursuslocatie is tevens per openbaar vervoer goed bereikbaar en bevindt zich op het Gezondheidspark Hengelo. De trein stopt dichtbij het Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde.

Vooropleiding
Een vereiste is dat de cursist minimaal twee jaar werkervaring heeft als tandartsassistent, of dat ze in het bezit is van een MBO- (of LOI) diploma tandartsassistent.

Algemene informatie

Plaats
Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde te Hengelo.

Kosten
Het cursusgeld bedraagt: € 3.500,00 
Bij annulering tot 1 augustus is men € 100,00 administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tussen 1 augustus en 1 september is  men € 500,00 verschuldigd.
Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is men het gehele cursusgeld verschuldigd. Indien een cursusplaats alsnog opgevuld kan worden is men slechts € 100,00 verschuldigd.
Mocht de kandidaat een herkansing nodig hebben, dan is dit niet bij de cursusprijs inbegrepen.
Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Secretariaat
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 525.
Telefoon: 053 – 489 24 09
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl.

Uw aanmelding is verstuurd

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

Postbus 89
7500 AB Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl