Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
Vanaf datum 17 september 2022

Cursus Preventieassistent 
start 17 september 2022

Locatie:

Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde (CIET)

Datum:

Start zaterdag 17 september 2022

Kosten:

€ 3.200,00   

Aantal cursisten:

16 

Deze uitgebreide Cursus Preventieassistent wordt al 25 jaar door ons verzorgd.
Het zeer ervaren docententeam, de intensieve persoonlijke begeleiding van iedere deelnemer, het prachtige Van Hoytema cursuscentrum en het verzorgde cursusmateriaal zorgen voor een Cursus Preventieassistent van hoogwaardige kwaliteit! In vergelijking met andere aanbieders heeft deze cursus het grootste aantal contacturen. Tevens zijn er minimaal drie en soms vier docenten aanwezig. Dat maakt dat er veel ruimte is voor een uitgebreide persoonlijke begeleiding zodat iedere cursist in staat wordt gesteld om deze opleiding met goed gevolg af te kunnen sluiten en daarna goed in staat is zelfstandig de preventiebehandeling uit te voeren. 
De laatst gegeven cursus is door de deelnemers met een 8,9 beoordeeld!
De cursus is erkend door het Register Preventieassistenten. Na het behalen van het diploma Preventieassistent wordt u – indien gewenst – ingeschreven in het Register Preventieassistenten.Het doel van de Cursus Preventieassistent is het scholen van ervaren en gemotiveerde tandartsassistenten op het gebied van tandheelkundige preventie en mondhygiëne.
Inhoud van de cursus:

 • update anamnese
 • mondonderzoek weke delen en harde weefsels
 • PPS
 • plaquekleurtest
 • patiëntgericht een plan opstellen voor de preventiebehandeling
 • het geven van voorlichting en instructie mondhygiëne
 • voedingsadvies
 • het verwijderen van supragingivaal tandsteen door middel van ultrasoon apparatuur
 • het verwijderen van supragingivaal tandsteen door middel van handinstrumentarium / scalers
 • het polijsten van gebitselementen
 • het slijpen van scalers H6 / H7 en S204s(d)
 • het (lokaal) appliceren van Fluoride/ Duraphat-applicatie

Daarnaast is er veel aandacht voor professionele houding en –communicatie, ergonomie en praktijkhygiëne.

De cursist doorloopt tijdens de cursus de volgende praktische fasen:

 1. fantoom
 2. pre-kliniek
 3. kliniek
 4. examen

De theoretische onderdelen zijn hierop nauwkeurig afgestemd.

Voor de uitvoering van de taken van de preventieassistent is en blijft de tandarts de eindverantwoordelijke. Tijdens de cursus functioneert de tandarts als coach. Dit houdt in dat hij/zij gedurende 2 dagdelen tijdens de cursus aanwezig dient te zijn en in de praktijk de cursist begeleiding geeft.

De ingangseis voor de Cursus Preventieassistent is minimaal 2 jaar werkervaring of een diploma tandartsassistent.

Cursusdata

1:  zat 17 sep

09.00 - 16.00 uur

2:  zat 24 sep

09.00 - 16.00 uur

3:  zat 15 okt

09.00 - 16.00 uur

4:  zat 5 nov

09.00 - 16.00 uur

5:  zat 26 nov

09.00 - 16.00 uur

6:  zat 17 dec

09.00 - 15.30 uur

7:  zat 14 jan

09.00 - 15.30 uur

8:  zat 28 jan

09.00 - 15.30 uur

9:  zat 11 feb

09.00 - 16.00 uur 

Op alle cursusdagen zal er voor een lunch worden gezorgd.
Lesdag 6 tot en met 9 indeling in groepen, gezamenlijke lunch voor alle cursisten en patiënten.

Vooropleiding
Een vereiste is dat de cursist minimaal twee jaar werkervaring heeft als tandartsassistent, of dat ze in het bezit is van een MBO- (of LOI) diploma tandartsassistent.

Algemene informatie

Plaats
Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde te Hengelo. De cursuslocatie is per openbaar vervoer goed bereikbaar en bevindt zich op het Gezondheidspark Hengelo. De trein stopt dichtbij het Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde.

Kosten
Het cursusgeld bedraagt: € 3.200,00 
Bij annulering tot 1 augustus is men € 100,00 administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tussen 1  augustus en 4 september is men € 500,00 verschuldigd.
Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is men het gehele cursusgeld verschuldigd. Indien een cursusplaats alsnog opgevuld kan worden is men slechts € 100,00 verschuldigd.
Mocht de kandidaat een herkansing nodig hebben, dan is dit niet bij de cursusprijs inbegrepen.
Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Secretariaat
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 553.
Telefoon: 053 – 489 24 09
E-mail: hoytema@utwente.nl.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl