Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
12 februari 2019

Provinciale bijscholing JGZ Overijssel
'Spelen'  

Datum:

Dinsdag 12 februari 2019

Locatie:

U-Parkhotel, Universiteit Twente, Enschede

Tijd:

13.30 - 17.30 uur

Kosten:

€ 85,00, arts-assistenten € 45,00 en coassistenten geen kosten (wel aanmelden)

Accreditatie:

3 punten voor jeugdartsen

Toelichting

Kinderen spelen, kinderen hebben plezier in spelen, leren van spelen. Het is goed voor de ontwikkeling; al spelend leer je bewegen en al bewegend leer je spelen.

Uit veel spelen is helaas het grote bewegen verdwenen, het sociale leren in spelen wordt minder, evenals het spelend leren omgaan met risico’s, grenzen en gevaar. Het spelen verliest daardoor aan betekenis in onze wereld en dat is in ieder geval voor onze jeugd niet goed.

De centrale vragen in deze cursusmiddag over spelen zijn:
-       Wat is de samenhang van spelen, bewegen en (cognitieve) ontwikkeling?
-       Hoe krijgen en houden we kinderen aan het spelen?
-       Hoe krijgen we creativiteit en uitdaging terug in het bewegend spelen?
-       Wat kunnen GGD’en en jeugdartsen hieraan bijdragen in hun advisering aan jeugd, ouders, scholen en    lokale overheden? 

Deze bijscholingsmiddag is primair gericht op jeugdartsen. Andere belangstellenden op het terrein van jeugd, bewegen en publieke ruimte zijn meer dan welkom. Kruisbestuiving werkt.

Leerdoelen:

  • U hebt inzicht in wetenschappelijke kennis op het gebied van lichamelijke activiteit en zittend gedrag in   relatie tot de gezondheid van kinderen
  • U heb inzicht in wetenschappelijke kennis op het gebied van interventies gericht op het stimuleren van lichamelijke activiteit en reduceren van zittend gedrag van kinderen
  • U hebt inzicht in de mogelijkheden en opbrengsten van een participatieve aanpak bij het stimuleren van een gezonde leefstijl van kinderen
  • U kunt hierover onderbouwd adviseren aan oa ouders en scholen
  • U gaat met andere ogen kijken naar spelen en spelende kinderen
  • U wordt zelf ook ambassadeur van creatief en uitdagend spelen, en de faciliteiten die daar bij horen.

Deze bijscholing wordt mede mogelijk gemaakt door     en    

Programma

13.00 uur

Ontvangst en inschrijving

13.30 uur

Korte inleiding door de middagvoorzitter

13.35 uur

Spelen in cijfers
Marieke Bunnik

13.55 uur

De samenhang van spelen, bewegen en (cognitieve) ontwikkeling
Teatske Altenburg

14.55 uur 

Pauze

15.15 uur

Werk maken van spelen
Froukje Hajer

17.15 uur

Vragen, discussie, conclusie en samenvatting

17.30 uur  

Afsluiting

Sprekers


Marieke Bunnik, gezondheidsbevorderaar bij GGD Twente, spreekt over de speelomgeving en de (nieuwe) Omgevingswet, en wat GGD’en en jeugdartsen daarmee kunnen.

Dr. Teatske Altenburg is Universitair Docent bij Amsterdam UMC (locatie VUmc). Zij is betrokken bij een scala aan onderzoeksprojecten onder meer gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het ontrafelen van gezondheidseffecten van lichamelijke activiteit en zittend gedrag bij kinderen. In haar presentatie zal zij een overzicht geven van de laatste wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot de gezondheidseffecten van lichamelijke activiteit en zittend gedrag bij kinderen (0-18 jaar).

Daarnaast zal zij de wetenschappelijke inzichten op het gebied van interventies gericht op het stimuleren van lichamelijke activiteit en het verminderen van zittend gedrag bij kinderen presenteren. Tot slot vertelt zij hoe zij samen met kinderen op zoek gaat naar innovatieve manieren om hun gedrag te verbeteren middels participatief actie onderzoek. Als expert van hun eigen leven weten kinderen immers het best welke omgeving hen uitnodigt tot bewegen!

Froukje Hajer is na een carrière bij meerdere instellingen als Jantje Beton en NJI sinds enige jaren zelfstandig adviseur jeugdbeleid rond ‘Kind, Spel en Ruimte’. Ze heeft meerdere publicaties op haar naam en schreef het boek Werk maken van spelen. Ze is een enthousiast spreker over en ambassadeur voor uitdagend en creatief spelen. Haar verhaal strookt niet met voorgekauwde, veilig ingerichte en omheinde plastic speelplekken. U bent gewaarschuwd.

Algemene informatie

Kosten:
€ 85,00. Arts-assistenten € 45,00, voor co-assistenten is geen cursusgeld verschuldigd (wel aanmelden)

Datum en locatie:
Dinsdag 12 februari 2019
U-Parkhotel (UT Enschede) De Veldmaat 8, 7522 NB Enschede

Aanmelden: 
Er zijn 2 mogelijkheden:
1. Via het JGZ-secretariaat van uw organisatie. Dit geldt alleen voor de Overijsselse instellingen waarmee dit is afgesproken. U ontvangt zelf geen factuur, de bevestigingsbrief ontvangt u van uw organisatie per mail.
2. Via de knop aanmelden. U ontvangt zelf de factuur en bevestigingsbrief.

Annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering tot 2 weken voor de cursusdatum bent u € 25,00 verschuldigd. Bij annulering daarna het volledige cursusbedrag. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden

Accreditatie:
Accreditatie voor jeugdartsen: 3 punten. Indien u uw BIG-nummer hebt ingevuld, worden uw punten bijgeschreven in GAIA.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl