Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
7 november 2019

Provinciale bijscholing JGZ Overijssel
'Het kind met de donkere huid'  

Datum:

Donderdag 7 november 2019

Locatie:

ZGT Almelo

Tijd:

19.00 - 22.00 uur

Kosten:

€ 85,00, arts-assistenten € 45,00 en coassistenten geen kosten (wel aanmelden)

Toelichting

Als jeugdarts zien wij veel huidproblemen, vaak klein, soms ook wat groter. We horen ook de zorgen daarover van jeugdigen en ouders. “Kleine” dermatologie is een groot onderwerp in de jeugdgezondheidszorg.

Onderbelicht in de medische basisopleiding is de gekleurde of donkere huid. In de (zeer) donkere huid zijn vlekziekten niet of anders herkenbaar, verkleuringen zijn anders, genezing kan anders verlopen. Ook kunnen mensen met een donkere huid hun huid anders ervaren (dan veel Europeanen met een blanke huid) en presenteren zij klachten mogelijk ook anders.

In onze toenemend multiculturele samenleving is het daarom goed om als jeugdarts wat meer te leren over (mensen met een) donkere huid.

Leerdoelen
Na deze bijscholing:

  • kent u de fundamentele opbouw van de huid en de verschillen daarin per huidtype
  • herkent u de bekende kinder-huidaandoeningen ook in de gekleurde huid
  • weet u op welke andere symptomen/ziekten u bedacht moet zijn bij de donkere huid
  • bent u beter bedacht op transculturele verschillen in huid-opvattingen

Programmacommissie van  de Dr. G.J. van Hoytema Stichting:
Ellen de Gauw, jeugdarts GGD Regio Twente
René Eijsink, arts M&G GGD IJsselland

Deze bijscholing wordt mede mogelijk gemaakt door     en    

Programma

19.00 uur

Ontvangst en inschrijving

19.30 uur

Korte inleiding door de avondvoorzitter

19.35 uur

Start programma

20.30 uur 

Pauze

20.45 uur

Vervolg programma

21.45 uur

Vragen, discussie, conlusie en samenvatting

22.00 uur  

Afsluiting

Sprekers

Sprekers volgen binnenkort

Algemene informatie

Kosten:
€ 85,00. Arts-assistenten € 45,00, voor co-assistenten is geen cursusgeld verschuldigd (wel aanmelden)

Datum en locatie:
ZGT Almelo, Twentezaal
Donderdag 7 november 2019

Aanmelden: 
Er zijn 2 mogelijkheden:
1. Via het JGZ-secretariaat van uw organisatie. Dit geldt alleen voor de Overijsselse instellingen waarmee dit is afgesproken. U ontvangt zelf geen factuur, de bevestigingsbrief ontvangt u van uw organisatie per mail.
2. Via de knop aanmelden. U ontvangt zelf de factuur en bevestigingsbrief.

Annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering tot 2 weken voor de cursusdatum bent u € 25,00 verschuldigd. Bij annulering daarna het volledige cursusbedrag. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden

Accreditatie:
Accreditatie voor jeugdartsen is aangevraagd. Indien u uw BIG-nummer hebt ingevuld, worden uw punten bijgeschreven in GAIA.

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl