Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
13 november 2019

Röntgenbasiscursus voor assistenten - najaar 2019

Datum:

13 november 2019

Locatie:

Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde

Tijd:

18.00 – 21.30 uur

Kosten:

€ 275,00

Aantal cursisten:

18

Docent:

Dr. W.J.M. van der Sanden en mevrouw Mirjam van Aartsen

Doelgroep:

preventieassistenten en tandartsassistenten

Toelichting

Toepassing van straling ten behoeve van röntgendiagnostiek is een aan artsen en tandartsen voorbehouden handeling. Er wordt steeds meer gewerkt volgens het teamconcept, waarin naast tandartsen ook andere zorgverleners in opdracht risicovolle handelingen verrichten. Röntgendiagnostiek bestaat uit (minstens) drie onderdelen: de indicatiestelling (tijdens klinisch onderzoek); het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname; het interpreteren van het resultaat van de röntgenopnamen.
De indicatiestelling en de interpretatie blijven de taak en verantwoordelijkheid van de tandarts. Het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname kan in opdracht van de tandarts door anderen worden uitgevoerd.  In de nieuwe Richtlijn Radiologie wordt beschreven dat een assistent onder meer een additionele externe opleiding radiologie dient te hebben gevolgd om dit werk daadwerkelijk te mogen uitvoeren. In deze cursus komen alle relevante onderwerpen aan bod en worden tevens op fantoom de diverse vaardigheden geoefend (idealiter met de zelf meegebachte instelapparatuur)

Leerdoelen:

  • na deze cursus hebt u kennis omtrent (1) de eigenschappen en (2) gevaren van straling, (3) de bescherming tegen straling, (4) basale anatomie en röntgenanatomie, (5) het herkennen van fouten in opname en filmverwerking, (6) het gebruik van apparatuur en (7) actuele wet-en regelgeving en richtlijnen.
  • daarnaast hebt u vaardigheid in het correct plaatsen van de film/sensor en het richten van het röntgentoestel voor het maken van bitewing- en peri-apicale röntgenopnamen ('solo's'), inzicht in het correct plaatsen en voorbereiden van de patiënt voor het maken van een panoramische röntgenopname, alsmede het  bedienen van de apparatuur.

Na het volgen van de cursus:

  • bent u in staat in opdracht van een tandarts zelfstandig goede röntgenopnamen te vervaardigen
  • voldoet u aan de in de richtlijn tandheelkundige radiologie genoemde eis dat de (aan straling blootgestelde) tandartsassistent een externe (basis)opleiding radiologie moet hebben afgelegd

Professionele opzet
De cursus is wat betreft vorm en inhoud gebaseerd op de jarenlange ervaring van de docent in het röntgenonderwijs.

Algemene informatie

Locatie:
Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde (CIET) te Hengelo.
Het cursuscentrum is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken.

De routebeschrijving treft u aan op onze website (www.hoytemastichting.nl) of via www.ciet.nl.

Doelgroepen:
preventie-assistenten en tandartsassistenten 

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt: € 275,00
Hierbij inbegrepen zijn de kosten van een broodjesmaaltijd, koffie, thee en digitale cursusdocumentatie 
Bij annulering tot 4 weken voor de cursusdatum bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Certificaat:
Elke cursist ontvangt na afloop van de cursus het bijbehorende cursuscertificaat.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 525.
Telefoon: 053 – 489 24 09
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl. U ontvangt per mail een bevestigingsbrief en factuur.

Aanmelden:
Via de knop aanmelden

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl