Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
11 november 2020

Update Röntgencursus voor assistenten

Datum:

11 november 2020

Locatie:

U Parkhotel, op de campus van Universiteit Twente

Tijd:

19.00 – 21.00 uur

Kosten:

€ 135,00  

Docent:

Dr. W.J.M. van der Sanden

Doelgroep:

preventieassistenten en tandartsassistenten

Toelichting

Toepassing van straling ten behoeve van röntgendiagnostiek is een aan artsen en tandartsen voorbehouden handeling. Er wordt steeds meer gewerkt volgens het teamconcept, waarin naast tandartsen ook andere zorgverleners in opdracht risicovolle handelingen verrichten. Röntgendiagnostiek bestaat uit (minstens) drie onderdelen: de indicatiestelling (tijdens klinisch onderzoek); het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname; het interpreteren van het resultaat van de röntgenopnamen.
Het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname kan in opdracht van de tandarts door anderen worden uitgevoerd.  In de nieuwe Richtlijn Radiologie wordt beschreven dat een assistent onder meer aan regelmatige bij- en nascholing moet hebben deelgenomen, om dit werk daadwerkelijk te mogen blijven uitvoeren. In deze cursus komen alle relevante onderwerpen aan bod.

Leerdoelen:

  • na deze cursus hebt u uw kennis en inzicht opgefrist omtrent (1) de eigenschappen en (2) gevaren van straling, (3) de bescherming tegen straling, (4) basale anatomie en röntgenanatomie, (5) het herkennen van fouten in opname en filmverwerking, (6) het gebruik van apparatuur en (7) actuele wet-en regelgeving en richtlijnen.

Na het volgen van de cursus:

  • bent u in staat om te leren van (procedure) fouten op röntgenopnamen 
  • voldoet u aan de in de richtlijn tandheelkundige radiologie genoemde eis dat de (aan straling blootgestelde) tandartsassistent, na het volgen van een basiscursus, regematige passende bij- en nascholing volgt in de tandheelkundige radiologie

Professionele opzet
De cursus is wat betreft vorm en inhoud gebaseerd op de jarenlange ervaring van de docent in het röntgenonderwijs.

Algemene informatie

Locatie:
U Parkhotel
De Veldmaat 8
7522 NM  Enschede

Doelgroepen:
preventie-assistenten en tandartsassistenten 

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt: € 135,00
Hierbij inbegrepen zijn de kosten van koffie, thee en digitale cursusdocumentatie.
Bij annulering tot 4 weken voor de cursusdatum bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Certificaat:
Elke cursist ontvangt na afloop van de cursus het bijbehorende cursuscertificaat.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 525.
Telefoon: 053 – 489 24 09
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl. U ontvangt per mail een bevestigingsbrief en factuur.

Aanmelden:
Via de knop aanmelden

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl