Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
1 november 2023

Update Röntgencursus voor assistenten

Datum:

1 november 2023

Locatie:

Kulturhus Borne
Marktstraat 23
7622 CP  Borne

Tijd:

19.00 – 21.00 uur

Kosten:

€ 135,00  

Docent:

Dr. W.J.M. van der Sanden

Doelgroep:

preventieassistenten en tandartsassistenten

Toelichting

Toepassing van straling ten behoeve van röntgendiagnostiek is een aan artsen en tandartsen voorbehouden handeling. Er wordt steeds meer gewerkt volgens het teamconcept, waarin naast tandartsen ook andere zorgverleners in opdracht risicovolle handelingen verrichten. Röntgendiagnostiek bestaat uit (minstens) drie onderdelen: de indicatiestelling (tijdens klinisch onderzoek); het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname; het interpreteren van het resultaat van de röntgenopnamen.
Het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname kan in opdracht van de tandarts door anderen worden uitgevoerd.  In de nieuwe Richtlijn Radiologie wordt beschreven dat een assistent onder meer aan regelmatige bij- en nascholing moet hebben deelgenomen, om dit werk daadwerkelijk te mogen blijven uitvoeren. In deze cursus komen alle relevante onderwerpen aan bod.

Leerdoelen:
Na deze theoretische cursus hebt u uw kennis en inzicht opgefrist omtrent
1. de eigenschappen
2. gevaren van straling
3. de bescherming tegen straling
4. basale anatomie en röntgenanatomie
5. het herkennen van fouten in opname en beeldbewerking
6. het gebruik van apparatuur en
7. actuele wet- en regelgeving en richtlijnen

Na het volgen van de cursus:

  • bent u in staat om te leren van (procedure) fouten op röntgenopnamen 
  • voldoet u aan de in de richtlijn tandheelkundige radiologie genoemde eis dat (aan straling blootgestelde) tandartsassistenten, na het volgen van een basiscursus, regematige passende bij- en nascholing volgt in de tandheelkundige radiologie

Professionele opzet
De cursus is wat betreft vorm en inhoud gebaseerd op de jarenlange ervaring van de docent in het röntgenonderwijs.

Docent

Dr. Wil van der Sanden (1963) studeerde in Nijmegen af als tandarts (1986). Hij werkte daarna jarenlang in Duitsland. Gepromoveerd in 2003 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrijft 'Clinical practice guidelines in dental care'. Sindsdien is hij parttime werkzaam aan de opleiding Tandheelkunde en in de algemene praktijk. Hij participeert in diverse (beroeps)commissies en publiceert nog regelmatig, alle met een link naar kwaliteit van mondzorg.

Algemene informatie

Locatie:
Kulturhus Borne
Marktstraat 23
7722 CP  Borne

Doelgroepen:
preventie-assistenten en tandartsassistenten 

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt: € 135,00
Hierbij inbegrepen zijn de kosten van koffie, thee en cursusdocumentatie.
Bij annulering tot 4 weken voor de cursusdatum bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Certificaat:
Elke cursist ontvangt na afloop van de cursus het bijbehorende cursuscertificaat.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente, gebouw ‘De Vrijhof’, kamer 553.
Telefoon: 053 – 489 24 09
E-mail: hoytema@utwente.nl. U ontvangt per mail een bevestigingsbrief en factuur.

Aanmelden:
Via de knop aanmelden

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl