Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
30 januari 2020

SOLK en ziekteverzuim; snel weer naar school!  

Datum:

Donderdag 30 januari 2020

Locatie:

Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN  HENGELO

Tijd:

13.00 - 18.00 uur

Doelgroepen:

huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, thuiszorg, fysio- en oefentherapeuten en sleutelfiguren in het onderwijs

Kosten:

€ 125,00

Toelichting

Een middagsymposium  over de problematiek rond somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en ziekteverzuim van kinderen en jongeren. 

Idealiter kan een zieke leerling door vroegtijdige signalering en diagnostiek snel passende hulp krijgen en wordt langdurig thuiszitten voorkomen. De praktijk kan echter weerbarstig zijn. Het thuiszitterspact met aanjager Marc Dullaert maakte zich er hard voor dat in 2020 geen enkele leerling langer dan 3 maanden thuis zou zitten zonder passend onderwijs of zorgaanbod.

Hoe doen we dat in Twente? Signaleren de scholen afdoende met behulp van de ziekteverzuimkaart? Komen alle leerlingen tijdig terecht bij de jeugdgezondheidszorg? Vragen huis- en kinderartsen altijd naar schoolverzuim van hun patiënten? En als de diagnose SOLK gesteld is, houden we dan voldoende zicht op het beloop?  

In dit symposium nemen Marc Dullaert en Wico Mulder u mee in de landelijke situatie en de aanpak elders. U hoort het persoonlijke verhaal van een ervaringsdeskundige met SOLK. Simone Kienhuis, jeugdarts GGD Twente, zoomt in op zieke leerlingen in Twente. Gert Luitse, kinderarts, geeft tips over verklaringsmodellen en communicatie met ouders en kind bij SOLK-problematiek. Kinderarts-MDL Thalia Hummel spreekt over onbegrepen buikpijn. Vaktherapeuten laten u kennis maken met behandelingen van SOLK. Renske Rijlaarsdam, kinderarts, vertelt over het multidisciplinaire ZET (ziekteverzuim expertise team), dat adviseert over ingebrachte casuïstiek.

Na afloop is er een netwerkborrel. 

SOLK en ziekteverzuim: samen kunnen we er iets aan doen!

Het programma is tot stand gekomen met medewerking van:
Ellen de Gauw, jeugdarts
Roeline Hubertse, adviseur Proscoop
Simone Kienhuis, jeugdarts
Gert Luitse, kinderarts sociale pediatrie
Renske Rijlaarsdam, kinderarts
en
Logo Proscoop

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door

Programma

13.00 uur

Ontvangst en inschrijving met lunch

13.30 uur

Opening "De kracht om door te zetten" door middagvoorzitter Marc Dullaert

13.40 uur

Het verhaal van een ervaringsdeskundige

14.00 uur

Wat is SOLK, epidemiologie, belang van vroegtijdig herkennen
Wico Mulder, jeugdarts bij NCJ  

14.30 uur

Schoolverzuim in Twente
Simone Kienhuis, jeugdarts GGD Twente

14.45 uur

Kinderarts en SOLK, verklaringsmodellen en communicatie
Gert Luitse, kinderarts sociale pediatrie

15.15 uur

Pauze

15.45 uur

Buikpijn: "de vinger op de zere plek"
Thalia Hummel, kinderarts-MDL MST

16.15 uur

Sessie voelen / ervaren
Marita Rupert, kinderoefentherapeut / psychosomatisch oefentherapeut

17.00 uur

Kinderhypnotherapie
Wanneer kinderen/ jongeren met SOLK verwezen worden naar de afdeling Medische Psychologie, kunnen er verschillende behandelvormen worden ingezet. Tijdens het intakegesprek wordt ingeschat of voorafgaand aan de behandeling aanvullende psychologische diagnostiek nodig is en welke behandelvorm het best aansluit. Het prettige van behandeling met medische hypnose is dat veel kinderen/ jongeren al gauw een positief effect merken (vermindering van klachten). Tijdens deze voordracht krijgt u informatie over de indicaties en contra-indicaties van deze behandelvorm en zult u een indruk krijgen van de oefeningen die kinderen/ jongeren leren door het zelf te ervaren.
Esther Willigenburg-Jansen, orthopedagoog/ GZ-psycholoog K&J
en Desiree Guitsink, psychologisch medewerkster ZGT

17.30 uur

Multidisciplinaire ZET (ziekteverzuim expertise team)
Renske Rijlaarsdam, kinderarts ZGT

17.45 uur

Afsluiting door de middagvoorzitter

18.00 uur

Netwerkborrel

Algemene informatie

Datum:
Donderdag 30 januari 2020

Plaats: 
Van der Valk Hotel Hengelo 
Bornsestraat 400
7556 BN  HENGELO

Kosten:
€ 125,00, inclusief koffie, thee en lunch.
Bij annulering tot 4 weken voor het symposium bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden

Accreditatie:
U ontvangt na de cursus het bijbehorende certificaat. Accreditatie is toegekend voor JGZ-arts en kinderarts en is aangevraagd voor kinderfysiotherapeut. Andere doelgroepen in overleg bij voldoende deelnemers.

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. 

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 525.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@misc.utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl