Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
12 september 2019

Update Adhesieven en Slijtage anno 2019  

Datum:

Donderdag 12 september 2019

Locatie:

Twentse Bierbrouwerij
Haaksbergerstraat 51
7554 PA  HENGELO

Tijd:

18.00 - 22.00 uur

Doelgroepen:

Tandartsen

Kosten:

€ 175,00 (inclusief buffet en drankjes)

Toelichting

Deel 1: Directe adhesieve technieken anno 2019
Het is tegenwoordig mogelijk ongeveer alles aan elkaar te hechten, maar de technieken hiervoor zijn vaak onduidelijk en complex. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de beschikbare mogelijkheden om betrouwbaar aan tandmateriaal als ook aan diverse restauratiematerialen te hechten. Doel is u een heldere, bruikbare en State of the Art handleiding te geven welke eenvoudig is toe te passen in de algemene praktijk.

Deel 2: Behandeling van ernstige gebitsslijtage: Bewust worden van onbewust gedrag
In deze presentatie staat centraal wat je als algemeen practicus kan doen bij een patiënt met ernstige gebitsslijtage. Welke metingen, vragen en acties zijn nuttig om uiteindelijk te besluiten welk behandeltraject het meest passend is voor die individuele patiënt. Hierbij staan de kernwoorden 'bewust worden van onbewust gedrag' centraal. Denk maar aan het bewust worden van een abnormale drinkgewoonte of het bewust worden van klem- en knarsgedrag.

Programma

18.00 uur

Inloop met een drankje

18.30 uur

Opening buffet

19.30 uur

Direct adhesieve technieken anno 2019

20.30 uur

Pauze

20.45 uur

Behandeling van ernstige gebitsslijtage

21.45 uur

Vragen en discussie

22.00 uur

Afsluiting

Spreker


Bas Loomans (1974) is in 2007 gepromoveerd op het gebied van de adhesieve tandheelkunde. In 2008 heeft hij enkele maanden als gastdocent/onderzoeker op de KU Leuven gewerkt, waarna hij nu op het RadboudUMC in Nijmegen een aanstelling als senior-onderzoeker heeft. Hij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en geeft onderwijs, postacademische cursussen en wordt regelmatig gevraagd voor lezingen in binnen- en buitenland. Op dit moment is hij projectleider van het 'Radboud Tooth Wear Project', een omvangrijk klinisch project dat zich richt op de etiologie en behandeling van ernstige gebitsslijtage. Naast zijn aanstelling op de universiteit is hij twee dagen per week werkzaam als algemeen practicus in verwijs- en groepspraktijk MondzorgOost in Nijmegen, waar zijn speciale aandacht uitgaat naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde bij de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen zoals ernstige gebitsslijtage, schisis en amelogenesis imperfecta.   

Algemene informatie

Datum:
Donderdag 12 september 2019

Plaats: 
Twentse Bierbrouwerij
Haaksbergerstraat 51
7554 PA  HENGELO

Kosten:
€ 175,00  (inclusief buffet en drankjes)
Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden

Accreditatie:
KRT, 2,5 punten onder ID-nummer 370384
Deze cursus is Q-geaccrediteerd. 
U ontvangt na de cursus het bijbehorende certificaat. Uw punten worden automatisch bijgeschreven.

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. Ongeveer 2 - 4  weken voor de cursusdag ontvangt u definitieve bevestiging  en de factuur per e-mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 525.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@misc.utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl