Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
6 oktober 2022

Update Medicatiebeoordeling (versie 2022/2023)

Datum:

Donderdag 6 oktober 2022 

Locatie:

U-Parkhotel, Universiteit Twente Enschede

Tijd:

09.00 - 16.30 uur

Kosten:

€ 345,00

Aantal deelnemers:

20

Deze cursus is binnen enkele dagen volgeboekt. Hierdoor hebben wij een extra datum gepland. Op donderdag 17 november 2022 kun je deelnemen. Aanmelden kan via, Update Medicatiebeoordeling (versie 2022/2023) (hoytemastichting.nl)

Toelichting

De nascholing 'Update Medicatiebeoordeling' is de jaarlijkse opfrisdag voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen over farmacotherapie en richtlijnen. Centraal tijdens de Update Medicatiebeoordeling staan de nieuwe ontwikkelingen in de standaarden en richtlijnen die van belang zijn bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Dit jaar staan we stil bij de nieuwe inzichten op het gebied van geneesmiddelen bij de ziekte van Parkinson, diabetes mellitus, opioïden, hoofdpijn, overgang en depressie. Met deze actuele kennis ben je in staat je vaardigheden met betrekking tot medicatiebeoordeling nog verder aan te scherpen. En natuurlijk heb je tijdens deze dag ruim de gelegenheid je ervaringen uit te wisselen met je collega's en casussen te bespreken. 

De Update Medicatiebeoordeling is een jaarlijkse terugkomdag voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen die de opleiding Medicatiebeoordeling gevolgd hebben.

De Dr G.J. van Hoytema Stichting biedt je de gelegenheid deze nascholing in samenwerking met IVM in Enschede te volgen.

Docent is Anke Lambooij, apotheker bij Instituut Verantwoord Medicijngebruik, zij verzorgt deze cursus al enkele jaren voor ons. De deelnemers die de cursus eerder hebben gevolgd zijn vol lof over haar kennis en manier van doceren.

Programma

09:00 uur

Inloop

09:30 uur

Introductie en kennismaken

09:50 uur

Start programma + koffiepauze

11:25 uur

Vervolg programma

12:05 uur

Lunch

12:35 uur

Vervolg programma

13:45 uur

theepauze

15:20 uur

Vervolg programma

16:20 - 16:30 uur

Afsluiting en evaluatie

Algemene informatie

Plaats:
U-Parkhotel (gebouw 45) op het terrein van de Universiteit Twente te Enschede.
De Veldmaat 8, 7522 NM

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt € 345,00. Inbegrepen zijn de kosten voor de koffie/thee en lunch. Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Accreditatie:
In aanvraag bij KNMP.

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. U ontvangt de bevestiging en de factuur per mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 553.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl