Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
13 oktober 2021

Update Medicatiebeoordeling (versie 2021/2022)

Datum:

Woensdag 13 oktober 2021 (extra editie)

Locatie:

U-Parkhotel, Universiteit Twente Enschede

Tijd:

09.00 - 16.30 uur

Kosten:

€ 345,00

Aantal deelnemers:

maximaal 20

Toelichting

Centraal tijdens de Update Medicatiebeoordeling staan de nieuwe ontwikkelingen in de standaarden en richtlijnen die van belang zijn bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Dit jaar staan we stil bij de nieuwe inzichten op het gebied van hartfalen, astma, COPD en maagklachten en maagbescherming. Bij elke aandoening bespreken we de (medicamenteuze) behandeling, maar ook het minderen en stoppen van geneesmiddelen en de behandeling in de palliatieve fase. Met deze actuele kennis ben je in staat je vaardigheden met betrekking tot medicatiebeoordeling nog verder aan te scherpen. En natuurlijk heb je tijdens deze dag ruim de gelegenheid je ervaringen uit te wisselen met je collega's en casussen te bespreken. De Update duurt een dag. Met een abonnement op CME-Online kun je daarna een niet-verplichte berhalingstoets maken. Deze levert je 1 extra accreditatiepunt op.

De Update Medicatiebeoordeling is een jaarlijkse terugkomdag voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen die de opleiding Medicatiebeoordeling gevolgd hebben.

De Dr G.J. van Hoytema Stichting biedt je de gelegenheid deze nascholing in samenwerking met IVM in Enschede te volgen.

Programma

09:00 uur

Inloop

09:30 uur

Introductie en kennismaken

09:50 uur

Start programma + koffiepauze

11:25 uur

Vervolg programma

12:05 uur

Lunch

12:35 uur

Vervolg programma

13:45 uur

theepauze

15:20 uur

Vervolg programma

16:20 - 16:30 uur

Afsluiting en evaluatie

Docent: Anke Lambooij, apotheker

Algemene informatie

Plaats:
U-Parkhotel (gebouw 45) op het terrein van de Universiteit Twente te Enschede.
De Veldmaat 8, 7522 NM

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt € 345,00. Inbegrepen zijn de kosten voor de koffie/thee en lunch. Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Accreditatie:
De cursus is geaccrediteerd bij KNMG: 6,00 punten en KNMP: 6,00 punten.

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. U ontvangt de bevestiging en de factuur per mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 553.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl