Bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.
Zoekenmenu
15 april 2021

Update Medicatiebeoordeling (versie 2020/2021)

Datum:

Donderdag 15 april 2021 

Locatie:

U-Parkhotel, Universiteit Twente Enschede

Tijd:

09.00 - 16.30 uur

Kosten:

€ 345,00, deze nascholing valt onder StiPCO.

Aantal deelnemers:

maximaal 20 

Toelichting


De Update Medicatiebeoordeling is een jaarlijkse terugkomdag voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen die de opleiding Medicatiebeoordeling gevolgd hebben.

De Update bestaat uit een dag nascholing en een digitale herhaaltoets die u maakt via uw abonnement op CME-Online en is gelijk aan de Update Medicatiebeoordeling die het IVM in Utrecht aanbiedt. 

Centraal tijdens de Update Medicatiebeoordeling staan de nieuwe ontwikkelingen in de standaarden en richtlijnen die van belang zijn bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Een belangrijk onderdeel dit jaar is de module Verantwoord minderen en stoppen van medicatie. Daarnaast komen dit jaar de herziene richtlijnen angina pectoris en pijn aan de orde. We besteden verder aandacht aan een drietal kleine aandoeningen, namelijk tremor, angio-oedeem en urticaria.

Met deze actuele kennis ben je in staat je vaardigheden met betrekking tot medicatiebeoordeling nog verder aan te scherpen. En natuurlijk heb je tijdens deze dag ruim de gelegenheid je ervaringen uit te wisselen met je collega’s en casussen te bespreken. De Update duurt een dag. Met een abonnement op CME-Online kun je daarna een niet-verplichte herhalingstoets maken. Deze levert je 1 extra accreditatiepunt op. 

Resultaat

Na afloop van de nascholing:

  • Kun je huisartsen adviseren over verantwoord minderen en stoppen van medicatie
  • Kun je patiënten begeleiden bij het minderen en stoppen van medicatie
  • Ken je de nieuwste richtlijnen op het gebied van stabiele angina pectoris en pijn
  • Kun je adviseren bij de behandeling van pijn bij patiënten met kanker

Deze nascholing valt onder StiPCO.

De Dr G.J. van Hoytema Stichting biedt je de gelegenheid deze nascholing in samenwerking met IVM in Enschede te volgen.

Programma

09:00 uur

Inloop

09:30 uur

Introductie en kennismaken

09:50 uur

Start programma + koffiepauze

11:25 uur

Vervolg programma

12:05 uur

Lunch

12:35 uur

Vervolg programma

13:45 uur

theepauze

15:20 uur

Vervolg programma

16:20 - 16:30 uur

Afsluiting en evaluatie

Docent: Anke Lambooij, apotheker

Algemene informatie

Plaats:
U-Parkhotel (gebouw 45) op het terrein van de Universiteit Twente te Enschede.
De Veldmaat 8, 7522 NM

Kosten:
Het cursusgeld bedraagt € 345,00. Inbegrepen zijn de kosten voor de koffie/thee en lunch. Bij annulering tot 4 weken voor de cursus bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Zie onze Algemene Voorwaarden.

Accreditatie:
De cursus is geaccrediteerd bij KNMG: 6,00 punten en KNMP: 6,00 punten en StiPCO goedgekeurd.

Aanmelden:
Via de knop aanmelden. U ontvangt de bevestiging en de factuur per mail.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in gebouw ‘de Vrijhof’ kamer 525.
Tel: 053-4892409
e-mail: hoytema@misc.utwente.nl

Dr G.J. van Hoytema Stichting
Universiteit Twente
De Vrijhof (gebouw 47),
kamer 525 en 527

De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Tel.: 053-4892409
E-mail: hoytema@misc.utwente.nl